PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

PCPM reports

 

PCPM Annual Report 2016 – Download

PCPM Annual Report 2011 – Download

Sprawozdanie finansowe i bilans z działalności PCPM za rok 2013 – Download

PCPM Annual Report 2014 – Download

Sprawozdanie finansowe i bilans z działalności PCPM za rok 2014 – Download