PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii 2016 – 2017

Kenia i Etiopia w ciągu ostatnich dwóch dekad odnotowały spektakularny wzrost gospodarczy. W tym samym czasie gwałtownie wzrosła liczba ludności, co stawia przed szybko modernizującym się społeczeństwem zupełnie nowe wyzwania. Odpowiedzią na część z nich jest realizowany przez PCPM projekt szkoleń dla strażackich i medycznych służb ratunkowych.

 

Tytuł projektu: Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii 2016­-2017 
Status: w realizacji
Termin realizacji: 1 kwietnia 2016 – 31 grudnia 2017  

Główne cele:
­

  • Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kenii oraz Etiopii poprzez przeszkolenie  służb ratunkowych niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych.
  • Rozwój jednostek ratowniczych w niedoinwestowanych centrach urbanistycznych  położonych poza stolicami obu krajów.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Straż pożarna – stały element krajobrazu dróg, miast i wsi  rozwiniętego świata – na pewno nie budzi u nas skojarzeń z kontynentem afrykańskim. I słusznie,  bo w miejscach, gdzie od 2012 roku instruktorzy PCPM szkolą rodzącą się straż pożarną to też  ciągle nowe zjawisko. A pożary, wypadki, katastrofy i klęski żywiołowe Afryki nie omijają. Zresztą  wielu z nas na pewno pamięta pożar sawanny z filmu Król Lew, gdzie ginie stratowany przez  biegnące antylopy ojciec głównego bohatera – lwa Simby.

kenia - etiopia

Ten stereotypowy obraz Afryki to  jednak już przeszłość. Obecnie słowo Simba (dosł. lew w jęz. suahili) w Kenii kojarzy się z  popularną tutaj marką cementu. Kraje tego kontynentu bardzo szybko się rozwijają zarówno  gospodarczo, jak i pod względem liczby ludności. Coraz więcej jest dużych miast, wysokich  budynków i zakładów przemysłowych.

kenia - etiopia (3)

Krajobraz Afryki zmienia się błyskawicznie i choć lądując  na lotniskach tego kontynentu chcielibyśmy widzieć przed sobą widoki niczym z folderów biur  turystycznych reklamujących egzotyczne safari, to najczęściej będziemy zaskoczeni obrazem  wielopiętrowych betonowych budynków, supermarketów, ulic pełnych stojących w korkach  samochodów i wszechobecnego ruchu ludzi, którzy bardzo szybko adoptują się do zmieniającego  się świata. Rozwój pociąga za sobą nowe wyzwania. Odpowiedzią na część z nich są szkolenia  służb ratunkowych.

kenia - etiopia (2)

Realizowany w latach 2016 – 2017 projekt zbiegł się w czasie z nawiedzającymi Afrykę klęskami  żywiołowymi związanymi ze zmianami klimatycznymi będącymi rezultatem tzw. efektu El Niño.

kenia - etiopia (1)

W  Etiopii spowodował on największą od pół wieku suszę, natomiast w Kenii ulewne deszcze, których  rezultatem są np. często obsunięcia się ziemi i zawalenia się wielopiętrowych budynków. Właśnie  w takich sytuacjach szybka pomoc strażaków i ratowników medycznych może uratować życie  ludzkie.  Odbiorcy: Przez 2 lata przeszkolonych zostanie ponad 300 strażaków i przedstawicieli personelu  medycznego w Kenii i Etiopii. To osoby, których umiejętności będą służyć ponad 5 milionom  mieszkańców terenów obsługiwanych przez służby ratunkowe biorące udział w projekcie.  Jednostki te zostaną również wyposażone w niezbędny im sprzęt pozwalający skutecznie  wykorzystać nowo nabyte umiejętności.

Obszar realizacji:

W Etiopii projekt obejmuje miasta Bahar Dar, Gonder, Dilla oraz Kombolcha w Regionie Amhara  w północnej części kraju oraz miasta Hawassa, Dilla, Hossaena oraz Sodo w tzw. Regionie  Narodów, Narodowości i Ludów Południa. (Ta dziwnie brzmiąca nazwa jednostki administracyjnej  bierze się stąd, że zamieszkuje ją kilkadziesiąt, mówiących różnymi językami grup etnicznych).

W Kenii projekt realizowany jest na terenie 3 hrabstw położonych na obrzeżach aglomeracji  Nairobi. Są to Machakos położone na południowym wschód od stolicy kraju oraz Kiambu i  Murang’a leżące pomiędzy Nairobi a Mt. Kenya (największym szczytem w kraju).

Projekt został dofinansowany przez MSZ RP w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa  2015 w kwocie 999 340 zł (2016) oraz 997 941 zł (2017).