PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Praca w Fundacji PCPM

Sprawnie i efektywnie działająca organizacja pozarządowa zajmująca się pomocą w miejscach kryzysów humanitarnych i pomocą rozwojową poszukuje...

 

Specjalistki/specjalisty ds. promocji i kontaktów z mediami. Jeśli nie jest Ci straszny świat mediów, radzisz sobie ze słowem, sprawnie poruszasz się w cyfrowej rzeczywistości, a do tego nie masz problemu z kreatywnością i komunikacją? Śmiało czytaj dalej.

Wymagania:

– doświadczenie pracy w mediach i/lub agencji PR lub studia kierunkowe
– dobra znajomość języka angielskiego
– kreatywność
– znajomość języka polskiego
– zdolności organizacyjne
– wysoka kultura i etyka pracy
– lekkie pióro, umiejętność pisania tekstów informacyjnych

Mile widziane:

– doświadczenie w pracy lub współpracy z organizacją pozarządową
– znajomość funkcjonowania redakcji mediów informacyjnych
– doświadczenie w środowisku międzykulturowym
– czasem też gotowość do pracy pod presją czasu
– umiejętność pracy i zarządzania treściami on-line, znajomość podstawowych narzędzi (www, social media)
– zdolności do pracy z prostą grafiką – jak wyżej
– umiejętność tworzenia tekstów także ze wskazaniem na SEO
– śmiałość w kontaktach i dobra autoprezentacja

Przykładowy zakres obowiązków:

– prowadzenie spójnej wewnętrznej i zewnętrznej polityki informacyjnej
– nadzór nad funkcjonowaniem stron internetowych (w tym zatwierdzanie stron oraz redagowanie)
– nadzór nad sposobem wykorzystania prawnie chronionych znaków identyfikacyjnych
– redakcja tekstów, newsletterów, etc.; informowanie otoczenia o wydarzeniach, komunikaty prasowe
– reprezentowanie Fundacji PCPM w kontaktach z mediami; kontaktowanie dziennikarzy z ekspertami PCPM
– bieżący monitoring mediów zewnętrznych i przygotowywanie raportów
– reaserch, gromadzenie aktualnych danych liczbowych nt. PCPM, pozyskiwanie informacji z misji
– prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem ogłoszeń w mediach, treści promocyjnych i reklamowych
– bieżące aktualizowanie bazy danych

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV z dopiskiem „media” do 31.05, na adres: rekrutacja@pcpm.org.pl. Prosimy o dołączenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Praca w Palestynie, arch. PCPM

Poszukujemy także pracownika do wsparcia koordynatorki projektu i szefowej misji w Palestynie

Wymagania:

– obywatelstwo polskie
– posiadanie pełni praw publicznych i kompetencji do wykonywania zaplanowanych zadań
– doświadczenie w realizacji projektów pomocowych
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zaplanowanych zadań
– biegła znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

– doświadczenie w koordynacji projektów z budżetu publicznego
– doświadczenie w pracy w odmiennym kontekście kulturowym
– znajomość innych języków obcych, szczególnie języka arabskiego
– wykształcenie wyższe

Przykładowy zakres obowiązków:

– wsparcie koordynatorki projektu/szefowej misji w realizacji projektów w zakresie działań administracyjnych, finansowych i logistycznych
– wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji merytorycznej i finansowej zgodnie z procedurami i standardami określonymi przez PCPM, w tym współpraca z księgowością PCPM
– wsparcie w informowaniu o działaniach PCPM w Polsce, w szczególności o projekcie
– odbywanie podróży służbowych w celu realizacji działań projektowych w Palestynie (Zachodni Brzeg Jordanu), w tym współpraca z lokalnym partnerem
– nadzór nad pracą krótkoterminowych ekspertów oraz dziennikarzy w Palestynie w porozumieniu z koordynatorką projektu/szefową misji
– wsparcie w reprezentowaniu projektu oraz działań Misji PCPM w Palestynie wobec innych organizacji międzynarodowych, lokalnych oraz struktur administracyjnych Palestyny i Polski, według wskazań Koordynatorki Projektu/Szefowej Misji
– wsparcie w przygotowywaniu wniosków projektowych
– realizacja zadań zleconych na rzecz biura PCPM przez Koordynatorkę Projektu lub Zarząd

Oferujemy:

– zatrudnienie przez okres 6 miesięcy (od lipca do grudnia br.) w wymiarze całotygodniowym opcjonalnie ½ wymiaru
– pracę w biurze w Warszawie z krótkimi wyjazdami zagranicznymi
– możliwość uzyskania cennego doświadczenia w zakresie projektów rozwojowych
– interesującą pracę w ciekawym rejonie świata

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego do dnia 7 czerwca 2018r. włącznie, mailowo na adres: rekrutacja@pcpm.org.pl z dopiskiem w tytule maila ‘Pracownik – Palestyna’. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wraz z dokumentem, o których mowa wyżej, należy przesłać drogą mailową oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).”

Twitter: @FundacjaPCPM 

LinkedIn: Fundacja PCPM