PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Raporty PCPM

Całoroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z podejmowanych przez nas działań w różnych miejscach świata.

 

2016

2015

2014

  • Sprawozdanie finansowe i bilans z działalności Fundacji PCPM – POBIERZ
  • Raport merytoryczny z działalności Fundacji PCPM – POBIERZ

2013

  • Sprawozdanie finansowe i bilans z działalności Fundacji PCPM – POBIERZ
  • Wymagania redakcyjne dotyczące artykułów do czasopisma „Pomoc Rozwojowa” – POBIERZ

2012

  • Sprawozdanie finansowe i bilans z działalności Fundacji PCPM – POBIERZ
  • Raport merytoryczny z działalności Fundacji PCPM – POBIERZ

2011

  • Raport merytoryczny z działalności Fundacji PCPM – POBIERZ