PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Statut Fundacji

Statut Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dokument w formacie PDF (11.01.2008 r.) .

 

Tutaj znajduje się statut Fundacji PCPM: Statut Fundacji PCPM (PDF)