PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Zatrudnienie w PCPM

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) szuka pracownika do Biura w Warszawie. Poszukiwana jest osoba na stanowisko Desk Officer, dedykowana do projektów prowadzonych w krajach Afryki Wschodniej.

 

Opis zadań na stanowisku:

 • wsparcie Koordynatora Projektu i Szefa Misji w realizacji projektów w zakresie działań administracyjnych, finansowych, prawnych i logistycznych
 • wsparcie Koordynatora Projektu i Szefa Misji w terminowej realizacji projektu zgodnie z wnioskiem projektowym i zawartymi w nim celami i rezultatami
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej zgodnie z procedurami i standardami określonymi przez PCPM, regularna współpraca z Biurem w Warszawie i Księgowością PCPM
 • współpraca z lokalnym Partnerem PCPM w Kenii i Etiopii
 • współpraca z lokalnymi pracownikami PCPM w Kenii i Etiopii
 • wsparcie Koordynatora Projektu i Szefa Misji w nadzorze nad pracą krótkoterminowych ekspertów w Polsce i na wyjazdach w Kenii i Etiopii
 • wsparcie Koordynatora Projektu i Szefa Misji w reprezentowaniu projektu oraz działań Misji PCPM wobec innych organizacji międzynarodowych, lokalnych oraz władz Kenii i Etiopii
 • monitorowanie i aktualizacja procedur bezpieczeństwa oraz cykliczne raportowanie do Biura w Warszawie pod nadzorem Koordynatora Projektu i Szefa Misji
 • wsparcie Koordynatora Projektu i Szefa Misji w identyfikacji nowych źródeł finansowania Misji PCPM w krajach Afryki Wschodniej oraz w przygotowywaniu wniosków projektowych
 • informowanie o działaniach PCPM w Afryce Wschodniej, w szczególności o projekcie
 • podróże służbowe w celu realizacji działań projektowych w Etiopii i Kenii

Wymogi formalne:

 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełni praw publicznych i kompetencji do wykonywania zaplanowanego zadania/zadań
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zaplanowanych zadań
 • biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • doświadczenie w wolontariacie lub pracy w krajach Afryki bądź innych krajach Globalnego Południa
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość innych niż angielski języków obcych

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze
 • możliwość uzyskania cennego doświadczenia
 • interesującą pracę w ciekawym rejonie świata

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV do dnia 15 czerwca 2017 r. włącznie, mailowo na adres: info@pcpm.org.pl. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu zachęcamy również do obserwowania naszych portali społecznościowych: