PCPM

Facebook Twitter Instagram

POMOC OFIAROM GŁODU W SUDANIE PŁD. I UGANDZIE

WSPIERAMY KLINIKĘ MATKI I DZIECKA W SUDANIE PŁD. I POMAGAMY UCIEKAJĄCYM PRZED WOJNĄ I GŁODEM

  POMÓŻ!