PCPM

Facebook Twitter Instagram

Wyrównujemy szanse osób z niepełnosprawnością w Betlejem

Zbieramy fundusze na ośrodki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W małym miasteczku, przylegającym do Betlejem, znajdują się dwie placówki dziennej opieki, które stworzyły bezpieczną przestrzeń dla swoich podopiecznych.

Al-Malath i Al-Basma Center

Beneficjenci dwóch ośrodków Al-Malath oraz Al-Basma Center mają dostęp do terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz do kontaktu z innymi ludźmi.

Jak możesz pomóc?

Sfinansuj transport i terapię, aby podarować im lepsze życie...

Poznaj naszych podopiecznych

Nasze ośrodki

Beneficjenci dwóch ośrodków Al-Malath oraz Al-Basma Center mają dostęp do terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz do kontaktu z innymi ludźmi.