PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Pomóż ofiarom głodu w Sudanie Południowym

PCPM wsparło rodziny dotknięte katastrofalnym głodem w Sudanie Południowym, poprzez Centrum Dożywiania w Gordhim oraz program wirtualnych adopcji. Fundacja pomaga również uchodźcom uciekającym przed wojną i klęską głodu do sąsiedniej Ugandy.

 

Skorzystaj z PayPal klikając na przycisk poniżej:

Możesz przekazać wpłatę na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Sudan/Uganda.

Wsparcie kliniki zdrowia Matki i Dziecka:

 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 220 zł – Tydzień pracy położnej w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy pomocnika pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy technika laboratoryjnego w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 160 zł – Zakup leków na tydzień

Wsparcie szpitala i klinik w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.:

 • 50 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 100 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 120 zł – Tydzień pracy pomocnika pielęgniarki lub technika laboratoryjnego w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki lub położnej w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 300 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 500 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.