PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Pomóż uchodźcom z Donbasu (Ukraina)

Od 2015 roku PCPM niesie pomoc humanitarną w bezpośredniej bliskości linii frontu w Donbasie. Obecne działania fundacji skoncentrowane są na doposażeniu i przeszkoleniu służb medycznych, w celu zapewnienia skutecznej pomocy osobom rannym i chorym.

 

Możesz przekazać wpłatę na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Ukraina

  • 250 zł – Szkolenie oraz zakup wyposażenia dla ratowników medycznych niosących pomoc uchodźcom żyjącym w pobliżu linii frontu w Donbasie.
  • 400 zł – Zabezpieczenie dachu nad głową oraz zakup żywności dla osób żyjących w pobliżu linii frontu oraz dla uchodźców z Donbasu.

PCPM prosi także o wsparcie rzeczowe w postaci sprzętu medycznego, środków opatrunkowych oraz używanych ambulansów. Szczegóły: biuro PCPM w Warszawie, info@pcpm.org.pl