PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Współpraca z firmami

Zapraszamy do współpracy firmy, którym bliskie są działania humanitarne i rozwojowe, i które chcą wesprzeć PCPM w ramach swoich strategii i działań CSR oraz włączyć się w pomoc dla najbardziej potrzebujących w Afryce i Azji.

 

Możliwe formy współpracy i wsparcia działań statutowych lub wybranych projektów PCPM:

  • przekazanie darowizny finansowej, rzeczowej lub nieodpłatnych usług
  • sprzedaż dedykowana – przekazanie określonej sumy lub procentu od sprzedaży danego produktu
  • realizacja kampanii medialnej/fundraisingowej
  • składka pracownicza – przekazanie przez pracowników danej firmy końcówki pensji/ deklarowanej stałej comiesięcznej kwoty
  • organizacja wydarzeń dedykowanych (spotkań, szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych)
  • realizacja programu lojalnościowego – czyli przekazywanie zebranych punktów przez klientów firmy
  • inne działania realizowane w ramach strategii CSR firmy

W ramach realizowanych wspólnych przedsięwzięć firma może uzyskać status Partnera PCPM, informować o współpracy w materiałach informacyjnych i promocyjnych firmy, korzystać z logo PCPM na czas trwania umowy na określonych warunkach oraz brać udział we wspólnych wydarzeniach. Dalsze szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie.

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.

Kontakt dla firm: fundraising@pcpm.org.pl

Partnerzy: