PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Zbieramy fundusze na ośrodki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wyrównujemy szanse osób z niepełnosprawnością w Palestynie. W małym miasteczku, przylegającym do Betlejem, znajdują się dwie placówki dziennej opieki, które stworzyły bezpieczną przestrzeń dla swoich podopiecznych.

 

Jak możesz pomóc?