PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Dołącz do Zespołu Ratunkowego PCPM

ZESPÓŁ RATUNKOWY PCPM / Polish Emergency Team powstał w 2014 r i jest pierwszą w Polsce ochotniczą grupą szybkiego reagowania na klęski żywiołowe oraz kryzysy humanitarne poza granicami RP.

 

Jest także jednym z nielicznych zespołów w Europie, który bierze udział w procesie certyfikacji WHO jako EMT (Emergency Medical Team) Type 1. Zespół niósł dotychczas pomoc m.in.: cywilom poszkodowanym przez wydarzenia na Ukrainie, uchodźcom syryjskim w Libanie, ludności dotkniętej przez powodzie w Peru i Bośni i Hercegowinie oraz po trzęsieniu ziemi w Nepalu. Jego trzonem jest blisko 50 lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek oraz psychologowie, ratownicy specjalistyczni i logistycy. Zespół dysponuje również specjalistycznym sprzętem, gotowym do użycia ​w każdym momencie.

Do Zespołu Ratunkowego PCPM poszukiwani są:

Lekarze, Ratownicy medyczni, Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

Niezbędne wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w wykonywanym zawodzie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • dyspozycyjność – gotowość do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ciągu roku oraz kilkutygodniowych misjach (w tym gotowość do wyjazdu w ciągu 24 godz. od postawienia Zespołu
  w stan gotowości)
 • Brak przeciwwskazań psycho-fizycznych:
  – odporność na stres i pracę w ekstremalnie trudnych warunkach
  – umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność szybkiego rozwiązywania problemów
  – zdolność do logicznego i analitycznego myślenia
  – dobra sprawność fizyczna
  ​- brak klaustrofobii, lęku wysokości itp.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy poza granicami Polski np. na misjach humanitarnych
 • znajomość innych języków obcych
 • umiejętności przydatne na misjach

Oferujemy:

 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach, zyskując wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres codziennej pracy w szpitalach i karetkach pogotowia
 • możliwość niesienia pomocy w najdalszych zakątkach Świata
 • szansę na sprawdzenie się w ekstremalnych warunkach pracy

Kolejne etapy rekrutacji:

 • W ciągu 14 dni od zakończenia etapu zbierania aplikacji, wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na praktyczną część rekrutacji, którą odbędzie się w terminie 11-13 maja.
 • Przed przystąpieniem do drugiego etapu, zakwalifikowani Kandydaci zostaną poproszeni o: przesłanie dyplomu w języku angielskim, zdjęcia paszportowego (niezbędne do przygotowania identyfikatorów), przesłanie kopii ubezpieczenia NNW.

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie CV w języku angielskim i polskim i załączenie do poniższego kwestionariusza. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, na skrzynkę e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji o pracę, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.