PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Zaadoptowane rodziny. Grupa 4

Adopcja w Sudanie Południowym koordynowana przez PCPM polega na objęciu pomocą finansową wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy – do sierpnia, czyli do czasu kiedy w kraju powinny zostać zebrane tegoroczne plony.

 • Abuk Lual Akech

  Abuk Lual Akech jest głową sześcioosobowej rodziny. Jej mąż przebywa w Dżubie. Dwójka najmłodszych dzieci ma mniej niż 5 lat, tym samym jest w grupie najwyższego ryzyka śmiercią głodową. Abuk jest bardzo ciężko, wszyscy w rodzinie głodują.

 • Abul Bol Tong

  Abul Bol Tong jest głową sześcioosobowej rodziny. Samotnie wychowuje pięcioro dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Abul została opuszczona przez męża, dlatego ma trudności z pozyskaniem środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę. Wszystkim jest bardzo ciężko.

 • Amal Awach Awach

  Amal Awach jest głową sześcioosobowej rodziny. Dwójka z jej dzieci ma mniej niż 5 lat. Amal nie ma pracy, całej rodzinie jest  bardzo ciężko, nie mają czego włożyć do garnka – głodują. W najgorszej sytuacji jest dwójka najmłodszych dzieci, które najbardziej zagrożone są śmiercią z niedożywienia.

 • Abuk Dau Aguer

  Abuk Dau Aguer jest głową pięcioosobowej rodziny. Samotnie wychowuje czwórkę dzieci. Jedno z nich jest poniżej piątego roku życia. Jej mąż opuścił rodzinę, wyruszył do Sudanu, by znaleźć pracę i nigdy nie wrócił. Całej rodzinie jest ciężko, ale w najgorszej sytuacji jest najmłodsze dziecko, które najbardziej zagrożone jest śmiertelnym niedożywieniem.

 • Abuk Tong Kuan

  Abuk Tong Kuan jest głową czteroosobowej rodziny. Wychowuje dwoje dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Abuk nie ma pracy ani możliwości zdobycia środków, dzięki którym mogłaby utrzymać rodzinę.

 • Aluat Yuot Bak

  Aluat Yuot Bak jest głową czteroosobowej rodziny. Jedno z jej dzieci jest w wieku poniżej pięciu lat , tym samym jest zagrożone śmiertelnym wygłodzeniem. Aluat nie może zdobyć stałego źródła utrzymania, pracuje dorywczo, jednak mimo tego nie jest w stanie utrzymać rodziny. Cała rodzina znajduje się w niezwykle trudnym położeniu.

 • Adhel Alou Mayen

  Adhel Alou Mayen jest głową trzyosobowej rodziny. Samotnie wychowuje dwoje dzieci, które mają mniej niż pięć lat. Adhel nie ma pracy, co sprawia, że ma ogromne problemy, by utrzymać i wyżywić rodzinę. Wszyscy głodują, ale w najgorszej sytuacji pozostają dzieci, które zagrożone są śmiercią z niedożywienia.

 • Ayel Angok Thiep

  Ayel Angok Thiep jest głową trzyosobowej rodziny. Jedno z jej dzieci ma mniej niż 5 lat, jest zagrożone śmiertelnym niedożywieniem. Ayel nie jest w stanie zdobyć stałego źródła utrzymania, co jest jedną z głównych przyczyn jej problemów. Cała rodzina głoduje.

 • Abak Deng Geng

  Abak Deng Geng jest głową sześcioosobowej rodziny. Wychowuje czworo dzieci. Mąż Abak wyruszył do Sudanu, by znaleźć pracę, która pozwoli uzyskać jakiekolwiek przychody. Kobieta została sama i samotnie wychowuje troje dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż pięć lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiercią głodową.

 • Ayak Deng Diing

   

  Ayak Deng Diing jest głową czteroosobowej rodziny. Dwoje jej dzieci ma mniej niż 5 lat, tym samym zagrożone są śmiercią głodową. Ayak nie ma pracy, ani nawet perspektywy na jej zdobycie w najbliższym czasie. Cała rodzina jest w niezwykle trudnej sytuacji – przymierają głodem, nie są w stanie zapewnić sobie stałego źródła dochodu.

 • Atap Mukic Deng

  Atap Mukic Deng jest głową pięcioosobowej rodziny. Dwoje jej dzieci ma mniej niż 5 lat, tym samym są zagrożone śmiertelnym niedożywieniem. Rodzina znajduje się w trudnym położeniu, bez źródła dochodu Atap nie jest w stanie zapewnić swoim najbliższym skromnych, ale regularnych posiłków.

 • Adut Bol Aher

  Adut Bol Aher jest głową trzyosobowej rodziny. Samotnie wychowuje dwoje dzieci, które mają mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Adut odkąd została opuszczona przez męża jest samotną matką. Ma duże trudności z pozyskaniem środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę. Całej trójce jest bardzo ciężko.

 • Adut Ajou Ajou

  Adut Ajou Ajou jest głową pięcioosobowej rodziny. Wszystkie jej dzieci są niedożywione. Dwoje z nich ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone są śmiertelnym niedożywieniem. Bez pomocy brak jest perspektyw na poprawę ich losu. Całej rodzinie zmaga się z ogromnym głodem.

 • Achan Maduok Athiang

  Achan Maduok Athiang jest głową czteroosobowej rodziny. Wychowuje dwoje dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Achan nie ma pracy. Brakuje jej środków, by utrzymać rodzinę i zapewnić jej stałe, regularne posiłki. Wszystkim jest bardzo ciężko.

 • Ahok Kuac Madut

  Ahok Kuac Madut jest głową dziesięcioosobowej rodziny. Straciła męża, samotnie wychowuje dziewięcioro dzieci. Dwójka najmłodszych dzieci ma mniej niż 5 lat, tym samym jest w grupie najwyższego ryzyka śmiercią głodową. Ahok jest niezwykle trudno zapewnić byt swoim dzieciom, wszyscy w rodzinie głodują.

 • Adut Wol Kon

  Adut Wol Kon jest głową czteroosobowej rodziny. Wychowuje dwoje dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Adut nie jest w stanie utrzymać swojej rodziny. Od dłuższego czasu nie może zdobyć stałego źródła utrzymania. Wszystkim jest bardzo ciężko.

 • Atong Chan Tong

  Atong Chan Tong jest głową pięcioosobowej rodziny. Jej sytuacja jest szczególnie trudna głównie dlatego, że wszystkie jej dzieci są niedożywione. Dwoje z nich ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Wszystkim jest trudno.

 • Agel Yor Lual

  Agel Yor Lual jest głową sześcioosobowej rodziny. Wychowuje czwórkę dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Agel nie ma pracy ani środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę.

 • Adut Giet Manyuol

  Adut Giet Manyoul jest głową czteroosobowej rodziny. Samotnie wychowuje troje dzieci, w tym dwoje najmłodszych ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Wszystkim w rodzinie jest ciężko – głodują.

 • Aguot Leek Diing

  Aguot Leek Diiing jest głową pięcioosobowej rodziny. Jej mąż zmarł w 2016 roku i Aguot samotnie musi wychowywać ich czwórkę dzieci. Dwójka najmłodszych dzieci ma mniej niż 5 lat, tym samym jest w grupie najwyższego ryzyka śmierci głodowej. Aguot stara się za wszelką cenę zapewnić byt swojej rodzinie, jednak trudno jest jej zapewnić codzienne posiłki dla siebie i dzieci.

 • Ahok Lual Malong

  Ahok Lual Malong jest głową pięcioosobowej rodziny.  Jej główną rolą jest bycie mamą dla trójki dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Ahok nie ma pracy , co wiąże się z brakiem środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę. Sytuacja całej rodziny jest trudna i skomplikowana, samodzielnie trudno będzie jej przezwyciężyć trudności.

 • Nyibol Anyat Deng

  Nyibol Anyat Deng jest głową sześcioosobowej rodziny. Wychowuje czworo dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Nyibol nie jest w stanie zapewnić sobie i swoim dzieciom stałego źródła dochodu. Wszystkim jest bardzo ciężko, robią wszystko by wydostać się z patowej sytuacji, jednak ich starania przyniosą efekt prawdopodobnie dopiero dzięki pomocy z zewnątrz.

 • Awan Mabior Deng

  Awan Mabior Deng jest głową pięcioosobowej rodziny. Ma na sobie trud wychowania trojga dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Powodem problemów Awan z utrzymaniem rodziny są trudności ze znalezieniem pracy. Jej trudnej sytuacji prawdopodobnie nie uda się pokonać bez zewnętrznej pomocy.

 • Alakiir Mamer

   

  Alakiir Mamer jest głową pięcioosobowej rodziny. Największym dramatem, z którym musi się mierzyć jest to, iż wszystkie jej dzieci są niedożywione. Dwoje z nich ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Całej rodzinie jest bardzo ciężko. Poprawę losu Alakiir można zapewnić dzięki zagwarantowaniu im codziennych posiłków.

 • Ahok Ariik Dut

  Ahok Ariik Dut jest głową pięcioosobowej rodziny. Jedno z jej dzieci jest skrajnie niedożywione , ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Fakt ten sprawia, że cała rodzina znajduje się w niezwykle trudnym położeniu. Mimo, że stan pozostałej czwórki jest lepszy, niż najmłodszego dziecka, także zaliczają się oni do grupy osób niedożywionych.

 • Aluel Majok Kuol

  Aluel Majok Kuol jest głową sześcioosobowej rodziny. Jest odpowiedzialna za wychowanie czwórki dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Aluel nie ma szans na zdobycie stałej pracy, co pozbawia ją możliwości na uzyskiwanie dochodów.

 • Baya Aduong Kiir

  Baya Aduong Kiir jest głową sześcioosobowej rodziny. Wychowuje czworo dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Sytuacja, w której znajduje się Baya jest niezwykle trudna – nie ma pracy ani środków z których mogłaby utrzymać rodzinę. W jej przypadku pomoc z zewnątrz jest jedyną pozytywną perspektywą na przyszłość. Samodzielnie prawdopodobnie nie będzie w stanie wyżywić swojej rodziny.

 • Atong Lual Lual

  Atong Lual Lual jest głową czteroosobowej rodziny. Jest samotną matką trojga dzieci. Najmłodsze z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Cała rodzina głoduje, sami nie są w stanie zapewnić sobie stałego źródła utrzymania.

 • Agol Dhal Ariik

  Agol Dhal Ariik jest głową siedmioosobowej rodziny, która skłąda się z dwóch osób dorosłych i pięciorga dzieci. Dwoje najmłodszych jej członków ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożeni są śmiertelnym wygłodzeniem. Agol nie ma pracy, co przekłada się na brak środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę.

 • Nyibol Akok Dau

  Dla Nyibol Akok Dau , która jest głową pięcioosobowej rodziny największym zmartwieniem jest to, że wszystkie jej dzieci są niedożywione. Dwoje z nich ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Całej rodzinie jest bardzo ciężko walczyć z tak silnym przeciwnikiem, jakim jest głód. Szansą dla nich jest wsparcie z zewnątrz.

 • Abuk Yel Lual

  Abuk Yel Lual jest głową sześcioosobowej rodziny. Do jej najważniejszych zadań należy wychowanie czworga dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Abuk jest chora, w związku z tym nie ma pracy ani środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę. Głód jest utrapieniem dla wszystkich sześciu osób.

 • Abuk Deng Wieu

  Abuk Deng Wieu jest głową sześcioosobowej rodziny. Głównym problemem, który ją trapi jest głód, który odczuwają wszyscy jej bliscy. W szczególnie trudnej sytuacji jest jedno z jej dzieci, które zostało dotknięte skrajnym  niedożywieniem, ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Samodzielnie tej rodzinie będzie niezwykle trudno pokonać napotkane przeciwności losu.

 • Adut Ngong Majok

  Adut Ngong Majok jest głową sześcioosobowej rodziny, mamą czworga dzieci. Jedno z nich dotknięte zostało skrajnym niedożywieniem. Troje ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Sytuacja całej rodziny jest bardzo trudna, a szanse na zdobycie stałego źródła utrzymania właściwie nie istnieją.