PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Zaadoptowane rodziny. Grupa 5

Adopcja w Sudanie Południowym koordynowana przez PCPM polega na objęciu pomocą finansową wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy – do sierpnia, czyli do czasu kiedy w kraju powinny zostać zebrane tegoroczne plony.

 • Agun Yai Lual

  Agun Yai Lual jest głową sześcioosobowej rodziny. Jej największą dumą, a zarazem powodem do zmartwień jest czwórka dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Agun codziennie drży o ich los, ponieważ nie ma pracy ani środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę.

 • Athoi Akeen Nhial

  Athoi Akeen Nhial jest głową pięcioosobowej  rodziny. Głównym jej zajęciem jest wychowanie trojga dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, co sprawia, iż najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Athoi ma ogromne problemy ze znalezieniem stałej pracy, która umożliwiłaby jej zapewnienie dostarczania regularnych posiłków dla członków swojej rodziny.

 • Akuol Anei Angok

  Akuol Anei Angok jest głową pięcioosobowej rodziny. Podjęła trud opieki nas trojgiem dzieci, które są sierotami. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Akuol mimo braku stałego dochodu zdecydowała się stworzyć dom dla dzieci, które straciły rodziców. Jej empatia i chęć pomocy jest niestety hamowana przez głód, jaki doskwiera całej rodzinie.

 • Agol Pioth Angok

  Agol Pioth Angok jest głową pięcioosobowej  rodziny. Wychowuje troje dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Sytuacja Agol jest podwójnie trudna, ponieważ oprócz prowadzenia nierównej walki z głodem, musi zmagać się z trudnościami dotyczącymi zatrudnienia i zdobywania środków na utrzymanie rodziny.

 • Akuac Malong Yor

  Akuac Malong Yor jest głową sześcioosobowej rodziny. Całej rodzinie jest bardzo ciężko, wszyscy cierpią z powodu głodu. Jedno z dzieci Akuac jest skrajnie  niedożywione, ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem.

 • Ayuol Akok Yak

  Ayuol Akok Yak jest głową sześcioosobowej rodziny. Wychowuje czworo dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Ayuol podejmuje wszelkie próby zdobycia pracy i zagwarantowania sobie stałego źródła dochodu. Niestety, ze względu na obecną sytuację w Sudanie Południowym, jej starania nie przynoszą zamierzonych efektów.

 • Rebecca Nyiru Malong

  Rebecca Nyiru Malong jest odpowiedzialna za utrzymanie siedmioosobowej rodziny. Wychowuje pięcioro dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Starania Rebecci dotyczące poszukiwania stałej pracy są bezskuteczne. Cała rodzina skazana jest przez to na zmaganie się z problemem głodu.

 • Anek Akot Wiir

  Anek Akot Wiir jest głową czteroosobowej rodziny. Jest mamą dwojga dzieci. Dramat rodziny Anek ma swoją genezę w braku możliwości podjęcia przez nią stałej pracy. Cała rodzina, mimo podejmowania wszelkich starań, by pozyskać jakiekolwiek dochody, cierpi z powodu niedożywienia.

 • Aluat Dut Majak

  Aluet Dut Majak jest głową pięcioosobowej  rodziny. Wychowuje troje dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Aluet obecnie jest bezrobotna. W jej przypadku trudno także doszukiwać się optymistycznych perspektyw zatrudnienia w przyszłości. Los jej rodziny jest uzależniony od otrzymywanej z zewnątrz pomocy.

 • Adeng Garang Dut

  Adeng Garang Dut jest głową pięcioosobowej  rodziny. Jej głównym zajęciem, z powodu braku możliwości podjęcia stałej pracy, jest wychowywanie trojga swoich dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Adeng niezwykle trudno jest zdobyć jakiekolwiek środki na utrzymanie siebie i najbliższych.

 • Ajong Manot Akuei

  Ajong Manot Akuei jest głową sześcioosobowej rodziny. Wychowuje czworo dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Ajong zalicza się do grupy osób, dla których zdobycie pracy w Sudanie Południowym jest niemal niemożliwe. Od dłuższego czasu nie ma stałego źródła dochodu, co uniemożliwia jej utrzymanie rodziny.

 • Alek Mawien

   

  Alek Mawien jest głową czteroosobowej rodziny. Wychowuje dwoje dzieci, które mają mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Alek próbowała zarabiać, lecz jej biznes upadł. Obecnie nie ma pracy ani środków z których mogłaby utrzymać rodzinę. Wszystkim jest bardzo ciężko.

 • Bori Ngor Akechak

  Bori Ngor Akechak jest głową czteroosobowej rodziny. Jej mąż został zabity w 2016 roku i Bori samotnie musi wychowywać trójkę ich dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym jest w grupie najwyższego ryzyka śmiercią głodową. Bori jest bardzo ciężko, wszyscy w rodzinie głodują.

 • Ajak Malek Ngong

  Ajak Malek Ngong jest głową sześcioosobowej rodziny. Straciła męża w 2011 roku i  samotnie musi wychowywać ich pięcioro dzieci. Dwójka najmłodszych dzieci ma mniej niż 5 lat, tym samym jest w grupie najwyższego ryzyka śmiertelnym wygłodzeniem. Ajak jest bardzo ciężko, podejmuje wszelkie starania by utrzymać rodzinę.

 • Abuk Machar Wol

  Abuk Machar Wol jest głową czteroosobowej rodziny. Straciła męża i  samotnie musi wychowywać ich troje dzieci. Dwójka najmłodszych dzieci ma mniej niż 5 lat, tym samym jest w grupie najwyższego ryzyka śmiercią głodową. Cała rodzina głoduje. Ajak stara się godzić obowiązki rodzicielskie z podejmowaniem wszelkich możliwych prób zarobku.

 • Akon Dut Kuot

  Akon Dut Kuot jest głową pięcioosobowej  rodziny. Wychowuje troje dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem.  Wszystkim jest trudno zaakceptować obecną sytuację. Akon nie ma pracy, mimo starań wciąż napotyka wiele problemów ze zdobyciem jakichkolwiek środków na utrzymanie rodziny.

 • Achol Marach Yel

  Achol Marach Yel jest głową pięcioosobowej  rodziny. Jest mamą trojga dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Achol od wielu miesięcy pozostaje bezrobotna. Mimo chęci podjęcia pracy nie może znaleźć zatrudnienia.

 • Adut Deng Wol

  Adut Deng Wol jest głową pięcioosobowej rodziny. Największym problemem Adut jest to, że wszystkie jej dzieci są niedożywione. Dwoje z nich ma poniżej 5 lat, tym samym zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Całej rodzinie trudno jest zaakceptować ich obecną sytuację, lecz dotychczasowe próby jej rozwiązania okazały się bezskuteczne.

 • Angong Maduok Alou

  Angong Maduok Alou jest głową sześcioosobowej  rodziny. Jest mamą pięciorga dzieci. Troje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Angong nie ma pracy ani żadnej innej możliwości na zdobycie środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę.

 • Achan Angony Bullo

  Dla Achan Angony Bullo, która jest głową sześcioosobowej  rodziny, priorytetem jest zapewnienie utrzymania dla czworga swoich dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Achan szczególnie trudno jest zapewnić godny byt dla swojej rodziny, ponieważ nie posiada stałej pracy.

 • Agul Thiep Dut

  Agul Thiep Dut jest głową pięcioosobowej  rodziny. Jest odpowiedzialna za wychowanie trójki swoich dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, co sprawia, iż najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Agul od dłuższego czasu pozostaje bez pracy. Nie ma także alternatywy na zdobycie jakichkolwiek środków, by móc utrzymać rodzinę.

 • Aliai Diing Akeen

  Aliai Diing Akeen jest głową siedmioosobowej rodziny. Razem z mężem wychowuje piątkę dzieci. Dwójka z nich ma mniej niż 5 lat. Aliai nie ma pracy, wszystkim jest bardzo ciężko, nie mają czego włożyć do garnka. Cała rodzina głoduje, ale w najgorszej sytuacji jest dwójka najmłodszych dzieci, które najbardziej zagrożone są śmiercią z niedożywienia.

 • Atak Awach Diing

  Atak Awach Diing jest głową czteroosobowej  rodziny. Samotnie wychowuje troje dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Atak prócz zajmowania się dziećmi dokłada wszelkich starań, by zdobyć środki na ich utrzymanie, jednak sytuacja w jakiej się znalazła znacznie jej to utrudnia.

 • Anan Juma Khamis

  Anan Juma Khamis dokłada wszelkich starań, by zapewnić byt swej pięcioosobowej rodzinie. Wychowuje troje dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, co klasyfikuje je, jako najbardziej zagrożone śmiertelnym wygłodzeniem. Anan nie ma pracy, dlatego nie jest w stanie zapewnić swoim bliskim możliwości spożywania regularnych posiłków.

 • Achan Kuany Bak

  Achan Kuany Bak jest głową sześcioosobowej rodziny. Razem z mężem wychowuje czworo dzieci. Dwójka z nich ma mniej niż 5 lat. Achan nie ma pracy, niezwykle rzadko udaje jej się zagwarantować swojej rodzinie jakikolwiek posiłek, który mogliby jeść regularnie. Cała rodzina głoduje, ale w najgorszej sytuacji jest dwójka najmłodszych dzieci, które najbardziej zagrożone są śmiercią z niedożywienia.

 • Achol Ater Akoon

  Achol Ater Akoon jest głową sześcioosobowej  rodziny. Jest samotną matką odpowiedzialną za wychowanie pięciorga dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Achol nie posiada stałego źródła dochodu. Podejmowane przez nią próby zarobku mają charakter tymczasowy i nie mają przełożenia na poprawę sytuacji całej rodziny.

 • Aker Deng Tong

  Aker Deng Tong jest głową czteroosobowej  rodziny. Wychowuje troje dzieci. Jedno z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Aker nie ma pracy ani środków z których mogłaby utrzymać rodzinę. Wszystkim jest bardzo ciężko.

 • Agol Deng Amuoi

  Najważniejszym celem Agol Deng Amuoi jest poprawa losu jej czteroosobowej  rodziny. Samotnie wychowuje troje dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym są w grupie największego ryzyka śmierci z wygłodzenia. Agol nie ma środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę, mimo starań do te pory nie udało się jej otrzymać stałej pracy.

 • Aman Makuac Dut

  Aman Makuac Dut jest głową siedmioosobowej  rodziny. Wychowuje pięcioro dzieci. Dwoje najmłodszych ma mniej niż 5 lat, tym samym są one najbardziej zagrożone śmiertelnym wygłodzeniem. O trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Aman i jej rodzina zadecydował brak możliwości podjęcia przez nią stałej lub dorywczej pracy.

 • Achol Akot Manyuol

  Na barkach Achol Akot Manyuol spoczywa odpowiedzialność zapewnienia bytu dla sześcioosobowej  rodziny. Wychowuje czworo dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, co sprawia, iż są najbardziej zagrożone śmiertelnym wygłodzeniem. Achol nie ma pracy, dlatego nie możliwości na pozyskiwanie środków niezbędnych do utrzymania rodziny.

 • Agol Maduok Angara

  Agol Maduok Angara jest głową siedmioosobowej  rodziny. Obecnie większość jej czasu koncentruje się głównie wokół wychowania jej pięciorga dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Agol nie ma możliwości zdobycia środków, które zapewniłyby utrzymanie dla jej rodziny.

 • Akuol Chan Deng

  Akuol Chan Deng jest mamą czworga dzieci. Jej najważniejszą życiową rolą jest bycie głową sześcioosobowej rodziny.  Dwoje najmłodszych dzieci ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone są śmiertelnym wygłodzeniem. Akuol nie ma możliwości zdobycia pracy, co wyklucza także pozyskanie stałego źródła dochodu, który mógłby być szansą na poprawę jej sytuacji.

 • Arek Kon Yom

  Arek Kon Yom jest głową sześcioosobowej rodziny. Wraz z mężem wychowuje czworo dzieci. Dwójka z nich ma mniej niż 5 lat. Arek pozostaje bez pracy, nie ma także innej możliwości, by pozyskać środki, które pozwolą jej utrzymać rodzinę. Wszyscy głodują, ale w najgorszej sytuacji jest dwójka najmłodszych dzieci, które najbardziej zagrożone są śmiercią z niedożywienia.

 • Ajok Akot Deng

  Ajok Akot Deng jest głową siedmioosobowej  rodziny. Jest mamą pięciorga dzieci. Dwoje najmłodszych nie ukończyło jeszcze 5 roku życia, dlatego znalazły się w grupie najbardziej zagrożonej śmiertelnym wygłodzeniem. Ajok ma duże trudności ze znalezieniem pracy, która umożliwiłaby jej zdobycie jakichkolwiek środków na utrzymanie rodziny.

 • Aluel Diing Riing

  Auel Diing Riing jest głową dziesięcioosobowej  rodziny. Musi podołać zadaniu samotnego wychowania dziewięciorga swoich dzieci. Troje z nich jest w wieku poniżej 5 lat, co sprawia, że najbardziej zagrożone są śmiercią głodową. Auel nie ma środków z których mogłaby utrzymać rodzinę. Wszystkim jest bardzo ciężko, gdyż mimo starań nie może zdobyć pracy, która byłaby szansą na odmianę losu całej rodziny.

 • Nyibol Bol Tong

  Nyibol Bol Tong jest głową sześcioosobowej rodziny. Przy pomocy męża wychowuje czworo dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat. Nyibol jest bezrobotna, nie posiada także żadnych środków, które pozwoliłyby uchronić jej rodzinę przed głodem. Wszyscy są niedożywieni, ale w najgorszej sytuacji jest dwójka najmłodszych dzieci, które najbardziej zagrożone są śmiercią z wygłodzenia.

 • Ador Akol Mawien

  Ador Akol Mawien jest głową siedmioosobowej  rodziny. Wychowuje pięcioro dzieci. Dwoje z nich ma mniej niż 5 lat, tym samym najbardziej zagrożone jest śmiertelnym wygłodzeniem. Ador nie ma pracy ani środków, z których mogłaby utrzymać rodzinę. Całej rodzinie jest niezwykle trudno pogodzić się z ich obecną sytuacją, jednak nie mają możliwości i perspektyw, by móc odmienić swój los.