PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Autor publikacji: Jan Wysocki

PCPM is training firefighters in Kenya. Thanks to the Foundation, their number has tripled

The PCPM Foundation runs Kenya's largest firefighter training program. Thanks to the Foundation's project. More than 60 percent of all firefighters in the country have been trained, A total of more than PLN 14 million has already been invested in Kenya through this project.

PCPM szkoli strażaków w Kenii. Dzięki Fundacji ich liczba zwiększyła się trzykrotnie

Fundacja PCPM prowadzi największy w Kenii program szkoleń strażackich. Dzięki projektowi Fundacji. Ponad 60 proc. wszystkich strażaków w kraju została przeszkolona, Łącznie w ramach tego projektu zostało zainwestowane już ponad 14 mln zł w Kenii. 

After the earthquake in Turkey, a PCPM doctor is helping at a field hospital

- Many people do not have access to a doctor because clinics were destroyed in the earthquake. Almost half of the town of Türkoğlu, where I worked, is destroyed - says Hanna Ruta, a Poland Emergency Medical Team PCPM medic. Thousands of people in Turkey still need help.

Apel strażaków z Wrocławia o pomoc kolegom z Ukrainy. Potrzebny jest sprzęt

Strażacy ochotnicy z Wrocławia apelują o konkretne wsparcie sprzętem dla swoich ukraińskich kolegów. Strażakom z Zaporoża, którzy w niezwykle ciężkich warunkach pomagają ludziom po ostrzałach czy bombardowaniach domów, brakuje podstawowych narzędzi ratowniczych. Części sprzętu nigdy nie mieli, inny się po prostu zużywa, bo strażacy korzystają z niego niemal non stop podczas akcji.

Po trzęsieniu ziemi w Turcji, lekarka PCPM pomaga w szpitalu polowym

- Wiele osób nie ma dostępu do lekarza, bo przychodnie zostały zniszczone w trzęsieniu ziemi. Niemal połowa miejscowości Türkoğlu, w której pracowałam, jest zniszczona – mówi Hanna Ruta, lekarka Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. Tysiące ludzi w Turcji wciąż potrzebuje pomocy.

PCPM Foundation reaches villages in Zaporizhzhia with humanitarian aid

Collapsed buildings, broken roofs and trees. This is the view that PCPM Foundation volunteers saw as they reached frontline villages in the Zaporizhia region of Ukraine. The residents of the region need all the help they can get.

PCPM Foundation in cooperation with UNHCR supported refugees in Lublin. Aid reached more than 4,000 families

The Polish Center for International Aid (PCPM) helped refugees from Ukraine who found a safe place in Lublin and the surrounding area. This was accomplished with financial support from UNHCR. Last year cash assistance was provided to 4075 families in Lubelskie Voivodeship. In addition, the PCPM Foundation renovated eight accommodation places where refugees from Ukraine lived.

Fundacja PCPM dociera z pomocą do wiosek na Zaporożu

Zawalone budynki, zerwane dachy, połamane drzewa. Taki widok ukazuje się wolontariuszom Fundacji PCPM, którzy docierają do przyfrontowych miejscowości w obwodzie zaporoskim w Ukrainie. Mieszkańcom tego regionu potrzebna jest każda możliwa pomoc.