PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Zbieramy na edukację i rozwój dzieci i młodzieży z Ukrainy w Polsce, a także odbudowę ukraińskich szkół.

Akcja potrwa minimum do końca roku 2022. Pamiętajmy, że pomoc jest nieustannie potrzebna, każda kwota ma znaczenie.

 

Akcja potrwa minimum do końca roku 2022. Pamiętajmy, że pomoc jest nieustannie potrzebna, każda kwota ma znaczenie.