PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

MBank

Google

Care

Allegro

AirBnB

Rescue

Partnerzy strona startowa

Zbieramy na edukację i rozwój dzieci i młodzieży z Ukrainy w Polsce, a także odbudowę ukraińskich szkół.

Akcja potrwa minimum do końca roku 2022. Pamiętajmy, że pomoc jest nieustannie potrzebna, każda kwota ma znaczenie.