PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Gruzja: reformujemy zarządzanie kryzysowe

Z jednej z najbogatszych republik sowieckich Gruzja po rozpadzie ZSRR stała się krajem upadłym. Zmiana systemu nie dokonała się tu równie gładko jak gdzie indziej.

 

PCPM w Gruzji

Pierwsze lata niepodległości naznaczyła wojna domowa, oraz dwa konflikty związane z separatyzmem w Abchazji i tzw. Osetii Południowej.

Prezydencja Eduarda Szewardnadze (1992-2003) to okres stagnacji w polityce wewnętrznej i głębokiego kryzysu ekonomicznego. Nieudolność państwa, rządy gangów, anarchia, korupcja, bezrobocie, bieda, głód – to wszystko nie sprzyjało rozwojowi.Właśnie w tym okresie (po raz pierwszy w historii tego kraju) Gruzini zaczęli masowo emigrować za pracą.

Właściwa transformacja systemowa zaczęła się dopiero w 2004 roku po rewolucji róż, która odsunęła od władzy skompromitowanego prezydenta. Dopiero wówczas stopniowo zaczęto reformować kolejne resorty.
Ze względu na naturalne uwarunkowania kraj regularnie dotykają klęski żywiołowe (powodzie, osuwiska, trzęsienia ziemi, huragany, pożary). Nierzadko w ich wyniku ludność zmuszona jest do przesiedlenia się w inny, bardziej bezpieczny region.Częstym generatorem zagrożeń są również wypadki komunikacyjne.

Mimo tych uwarunkowań, z powodu zapóźnienia w wielu sektorach funkcjonowania państwa, w Gruzji do niedawna istnial stary, oparty o funkcjonowanie struktur z czasów ZSRR system zarządzania kryzysowego. Równie duże braki dotyczą systemu ochrony zdrowia, co przekłada się na brak koordynacji i niedoinwestowanie służb ratowniczych oraz instytucjiszkolących te jednostki. Zarówno braki w wiedzy jaki w sprzęcie przekładają się na mało efektywne działanie służb ratujących życie, szczególnie w regionach. W naszej ocenie jednostki centralne Gruzji zrobiły jednak ogromny postęp i są dobrze wyszkolone, co nie oznacza, że nie potrzebują już wsparcia w tej dziedzinie.

Mimo zapoczątkowanej w 2010 r. reformy, na mocy której utworzono regionalne służby ratownicze,a samorządom nakazano stworzenie planów zarządzania kryzysowego, stan służb ratowniczych wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Dzięki wsparciu programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP od 2010 roku PCPM prowadzi projekty pomocowe w Gruzji. Nasze działania realizujemy w najbardziej zagrożonych i niedoinwestowanych regionach takich jak Guria i Samcche-Dżawacheti.

Działania:

  • pomaga stymulować reformy w zakresie zarządzania kryzysowego na szczeblu centralnym i samorządowym
  • wzmacnia kompetencje służb ratowniczych (szkolenia, wizyty studyjne w Polsce dla lekarzy pogotowia ratunkowego i strażaków)
  • pomaga w poprawie wyposażenia lokalnych służb (jak dotąd PCPM podarowało karetkę pogotowia, defibrylatory, deski ortopedyczne, laryngoskopy,worki samorozprężalne, nożyce hydrauliczne)
  • pracuje z miejscową ludnością, by zwiększyć jej udział w reagowaniu na sytuacje kryzysowe

Projekt „Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.