PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Przeciwdziałanie skutkom powodzi 2015

Gruzję dotyka corocznie mnóstwo drobnych, nagłych, tzw. krótkich powodzi, których skutki dotykają jednorazowo kilku wsi lub miasteczek. Są to zjawiska częste o dużym nasileniu i dotkliwych skutkach dla lokalnej ludności i infrastruktury.

 

Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia 2014 – 30 październik 2015 r.

2015_gruzja1

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczególnym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

Główne cele:

Zbudowanie systemu prewencji i wczesnego ostrzegania na przykładzie dwóch rzek w Gruzji: Durudżi i Kabali w regionie Kachetii przy użyciu najnowocześniejszych technologii z transferem systemu na kolejne dwie rzeki: Lagodekhishevi oraz Ninoskhevi

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Gruzję dotyka corocznie mnóstwo drobnych, nagłych, tzw. krótkich powodzi, których skutki dotykają jednorazowo kilku wsi lub miasteczek. Są to zjawiska częste o dużym nasileniu i dotkliwych skutkach dla lokalnej ludności i infrastruktury.

Gruzińskie instytucje nie bardzo wiedzą jak sobie radzić z obniżaniem negatywnych skutków tych powodzi, nie posiadają nowoczesnych systemów pomiarowych i ostrzegawczych oraz schematów reagowania na sytuacje kryzysowe związane z występowaniem tego rodzaju zjawisk.

Projekt zakłada budowę pilotażowych systemów ostrzegania i monitorowania dwóch rzek Durudżi i Kabali a następnie ich transfer silami lokalnymi/przy zmniejszonym udziale strony polskiej na kolejne rzeki: Lagodekhishevi oraz Ninoskhevi, dodatkowo zwiększenie danych i analizy 12-14 trudnych rzek Gruzji wraz z modelowaniem zachowania niektórych z nich w trakcie powodzi. Posłuży to opracowywaniu planów reagowania na sytuacje kryzysowe związane z wystąpieniem krótkich powodzi.

Odbiorcy:

  • Administracja publiczna i samorządowa,
  • Społeczność lokalna
  • Specjaliści z Departamentu Hydrologii Narodowej Agencji Środowiskowej Gruzji odpowiadającej m.in za monitoring stanu rzek
  • Specjaliści Departamentu Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji zajmujący się reagowaniem powodziowym
  • Ludność zagrożonego powodzią miasta Kvareli – 12 tys. osób
  • Ludność miejscowości Giorgeti, Uzuntal, Baisubani na rzece Kabali – 3 tys. osób
  • Ludność miejscowości na rzekach Lagodekhiskhevi i NInoskhevi
  • Ludność – mieszkańcy zalewowych terenów 12-14 analizowanych rzek– ok 30 tys. osób

Obszar realizacji:

  • Dorzecza dwóch rzek w Gruzji: Durudżi i Kabali w regionie Kachetii
  • 12-14 „trudnych” rzek w pozostałych regionach Gruzji

Wysokość dotacji w roku 2014: 640 070 Pln/ w 2015: 507 690 Pln. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polskapomoclogostrona2014