PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Rozwój społeczności lokalnych 2013

Projekt zakłada wsparcie instytucjonalne dla społeczności 10 mahalli poprzez organizacje warsztatów i szkoleń oraz pomoc w sfinansowaniu inicjatyw lokalnych. Ok. 150 osób będzie miało okazję uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach.

 

Status: Zakończony

Termin realizacji: 15 lutego – 15 listopada 2013 r.

Rozwój społeczności lokalnych poprzez wsparcie instytucjonalne komitetów mahalli w Tadżykistanie

Główne cele:

Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych w zakresie zarządzania i rozwiązywania problemów na poziomie lokalnym poprzez wsparcie merytoryczne i rozwój instytucjonalny komitetów mahalli.

W szczególności:

  • Wsparcie rozwoju demokracji lokalnej poprzez przekazanie know-how 10 społecznościom mahalli, dające im możliwość efektywnej współpracy z organizacjami samorządowymi i organami administracji lokalnej;
  • Wzmocnienie umiejętności 150 lokalnych liderów społecznych w zakresie dobrego zarządzania społecznościami lokalnymi i tworzenia mechanizmów dialogu społecznego;
  • Wzmocnienie potencjału 7 społeczności lokalnych poprzez dostarczenie środków do realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój lokalny;

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Instytucja mahalli, wspólnoty samorządowej funkcjonującej na poziomie lokalnym, od wieków pełniła funkcję regulującą życie społeczne i jest głęboko zakorzeniona w tradycji kultur ludów osiadłych Azji Centralnej.

Tradycyjne wspólnoty mahalli na wsiach są podporządkowane jurysdykcji dżamoatów (gmin), natomiast w miastach odpowiednio podporządkowane władzom miejskim. Zwykle na terenie jednego dżamoatu znajduje się od kilku do kilkunastu wspólnot.

W 2008 roku została przyjęta nowa Ustawa o organach inicjatyw społecznych (Zakon Respubliki Tadzhikistan ob Organah Obschestvennoj Samodejatel’nosti, №347, 2008) zgodnie z którą instytucje społeczeństwa obywatelskiego takie jak mahalla, mogą być formalnie zarejestrowane.

Na mocy ustawy mahalla ma być najmniejszą komórką państwową regulującą życie mieszkańców na poziomie lokalnym. Mahalle mogą oficjalnie współpracować z jednostkami administracji państwowej oraz międzynarodowymi organizacjami, jak również pozyskiwać dochody z innych źródeł.

Mimo zagwarantowanych ustawowo przywilejów i możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi i władzą lokalną, mahalle mają dość ograniczone możliwości operacyjne.

Władza lokalna dżamoaty (gminy) praktycznie wycofała się z inwestowania na poziomie lokalnym, stąd jedyną szansą na rozwój są fundusze zebrane przez mahalle od mieszkańców wspólnoty lub współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Potencjalna współpraca jednakże niesie szereg wyzwań dla społeczności mahalli oraz wiąże się ze zdobyciem określonych umiejętności pozwalających na zrozumienie mechanizmów pracy z donatorami. Proponowany projekt ma za zadanie zapełnienie tej luki poprzez zapoczątkowanie działań wspólnie ze społecznościami mahalli wspierających rozwój lokalny…

Odbiorcy:

Projekt zakłada wsparcie instytucjonalne dla społeczności 10 mahalli poprzez organizacje warsztatów i szkoleń oraz pomoc w sfinansowaniu inicjatyw lokalnych. Ok. 150 osób będzie miało okazję uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach.

10 społeczności mahalli weźmie udział w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną z czego 7 najlepszych mini-projektów otrzyma wsparcie finansowe. Dodatkowo najbardziej aktywne społeczności otrzymają panele słoneczne i zestaw mebli do biur komitetów mahalli.

Obszar realizacji:

Tadżykistan, obwód Chatloński, 3 dżamoaty (gminy) znajdujace się w okolicy miasta Kurgan Tube.

Dotacja w wysokości 345 900 PLN otrzymana w ramach programu Polska Pomoc MSZ RP 2013

polskapomoclogostrona2014

fwj