PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Asystent_tka ds. badań monitoringowych i ewaluacyjnych

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje Asystenta_tki ds. badań monitoringowych i ewaluacyjnych do projektów Fundacji. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą pracy.

 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) powstała w 2006 roku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS 0000259298) specjalizującą się w pomocy międzynarodowej:

 • humanitarnej (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, kryzysów lub konfliktów)
 • rozwojowej (wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego)
 • ratunkowej (udzielanie pomocy medycznej, ratowniczej w sytuacji katastrof naturalnych).

 

MIEJSCE PRACY:
Warszawa

JAKIE BĘDĄ TWOJE OBOWIĄZKI?

 • przygotowywanie narzędzi do badań monitoringowych i ewaluacyjnych do projektów realizowanych przez PCPM
 • wdrażanie badań monitoringowych i ewaluacyjnych
 • analiza zebranych danych ilościowych i jakościowych
 • przygotowywanie raportów, zestawień i wizualizacji danych

TA PRACA JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:

 • dysponujesz doświadczeniem w prowadzeniu, analizie i opracowywaniu badań ilościowych
 • biegle posługujesz się językiem angielskim
 • lubisz pracę w dynamicznym środowisku

CO OFERUJEMY W ZAMIAN:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie/b2b
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość pracy hybrydowej
 • możliwość uzyskania cennego doświadczenia w międzynarodowym środowisku projektowym
 • pracę z sensem, w życzliwej atmosferze

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego do dnia 21 października włącznie, mailowo na adres: [email protected] z wyraźnym zaznaczeniem stanowiska poprzez wpisanie w tytule maila „Ewaluacja”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.