PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Praca dla lekarza (szkolenia USG FAST)

Fundacja PCPM poszukuje lekarza specjalizującego się w diagnostyce USG do prowadzenia szkoleń instruktorskich.

 

W związku z realizacją projektu rozwojowego „Zwiększenie poziomu i dostępu do usług medycznych oraz wielosektorowe wsparcie mieszkańców wsi na Zachodnim Brzegu Jordanu”, fundacja PCPM poszukuje lekarza specjalizującego się w diagnostyce USG do prowadzenia szkoleń instruktorskich. W ramach realizacji projektu przeprowadzi on w 2022 r. w Palestynie dwa szkolenia oraz będzie pełnił rolę mentora dla absolwentów kursu a następnie w 2023r. będzie nadzorował przebieg szkoleń realizowanych przez jego podopiecznych.

MIEJSCE PRACY: PALESTYNA / POLSKA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Szkolenie z techniki badania USG FAST

Planowany termin: druga połowa lutego 2022

Liczba kursów: 2

Czas trwania każdego kursu: 2 dni
Miejsce: Palestyna – Zachodni Brzeg Jordanu

Uczestnicy kursu: lekarze pracujący na szpitalnych oddziałach ratunkowych 

 • Ocena umiejętności absolwentów po zakończeniu kursów
 • Wsparcie mentorskie (online) dla najlepszych absolwentów kursu, w celu przygotowania do roli instruktora (przygotowanie programów szkoleniowych)
  Miejsce: praca zdalna z Polski
 • Nadzór nad przebieg szkoleń realizowanych przez absolwentów-kandydatów na instruktora:
  Planowany termin: początek 2023 r.
  Liczba kursów: 2
  Miejsce: Palestyna – Zachodni Brzeg Jordanu

TA PRACA JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:

 • jesteś lekarzem specjalizującym się w diagnostyce USG w szczególności w protokołach FAST
 • posiadasz udokumentowane umiejętności szkoleniowe,  
 • biegle posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie,
 • stan zdrowia pozwala Ci na odbywanie podróży służbowych na Bliski Wschód

UCIESZY NAS, JEŚLI DODATKOWO:

 • prowadzisz kursy doskonalące z diagnostyki USG w szczególności w protokołach FAST
 • umiesz pracować w odmiennym kontekście kulturowym
 • interesują Cię zagadnienia z zakresu pomocy humanitarnej i rozwojowej

CO OFERUJEMY W ZAMIAN:

 • wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia na czas wykonywania zadań 
 • pokrycie kosztów delegacji zagranicznych (koszty podróży, diety, zakwaterowanie, testy PCR, ubezpieczenie itp.)
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie projektów rozwojowych

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 12 grudnia 2021 włącznie, mailowo na adres: [email protected].

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.