PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Praca: specjalista lub specjalistka ds. finansowych 

Fundacja PCPM poszukuje pracownika lub pracowniczki na stanowisko specjalisty lub specjalistki do spraw finansowych. Praca stacjonarna w Warszawie.

 

Główne zadanie: wspieranie działu finansowo-księgowego w rozliczaniu projektów
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą
dalszej współpracy
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:  
– Wsparcie koordynatorów projektów w zakresie finansowo-księgowym
– Weryfikacja poprawność rozliczeń finansowych organizacji partnerskich
– Przygotowanie i weryfikacja sprawozdania finansowego
– Rozliczanie zaliczek na realizację projektów
– Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagraniczych pracowników
– Stała współpraca z działem finansowo – księgowym oraz koordynatorami
projektów

Potrzebne umiejętności:  
– Doświadczenie w obszarze finansowo-księgowym
– Znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka rosyjskiego
– Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i o finansach publicznych
– Znajomość przepisów dotyczących podróży służbowych
– Umiejętność pracy z dokumentami finansowo-księgowymi

Oferujemy:   
– możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników
– pracę przy projektach rozwojowych i humanitarnych
– sprzyjające warunki pracy
– elastyczne godziny pracy
– możliwość awansu

Odpowiemy jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

CV przyjmujemy na [email protected]

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.