PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Staż w Fundacji PCPM

 

MIEJSCE STAŻU: WARSZAWA

Szukamy osoby na 4 tygodniowy staż w dziale fundraisingu.

Chciałabyś/chciałbyś poznać od środka pracę organizacji niosącej pomoc humanitarną i rozwojową? Zgłoś się na staż w dziale fundraisingu PCPM i wykorzystaj swoją wiedzę i pasję przy naszych projektach!

Wyślij swoje CV jeśli:

  • w mediach społecznościowych czujesz się jak ryba w wodzie
  • odróżniasz Budapeszt od Bukaresztu, a Liban od Libii
  • interesujesz się marketingiem i komunikacją, wiesz co to jest ROI i CTR
  • masz „lekkie pióro” i doskonale operujesz językiem polskim
  • jesteś kreatywna/kreatywny
  • znasz język angielski
  • możesz poświęcić nam 4 tygodnie (min. 4 h dziennie, w przedziale 9-17)

Prosimy, prześlij CV i list motywacyjny na fundraising@pcpm.org.pl do 14 listopada b.r. Dziękujemy!

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na staż jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.