PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Zouhour, bohaterka tekstu (fot. Adam Rostkowski)