PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Liban: pomoc żywnościowa

Poważne załamanie polityczno-gospodarcze, pandemia COVID-19, wybuch w porcie doprowadziły do tego, że Libańczycy, którzy do niedawna pomagali uciekającym przed wojną Syryjczykom, teraz sami tej pomocy potrzebują

 

Poważne załamanie polityczno-gospodarcze Libanu, zaostrzone pandemią przemieniło się w wielopłaszczyznowy kryzys, prowadzący kraj na granicę katastrofy gospodarczej, a nawet klęski głodu, pozostawiając społeczności w nim mieszkające, bez możliwości zarobkowych i dostępu do podstawowych produktów żywnościowych. Bezrobocie w Libanie jest szacowane na ponad 40% i cały czas rośnie. Koszty podstawowych dóbr, w tym jedzenia czy środków higienicznych, wzrosły mniej więcej pięciokrotnie względem cen z połowy 2019 roku, czyli przed rozpoczęciem kryzysu. Wraz z rosnącymi cenami podstawowych towarów rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb niezbędnych do przetrwania. 

Tytuł projektu: Pomoc żywnościowa dla 700 najbardziej potrzebujących rodzin libańskich i 50 rodzin migrantów dotkniętych kryzysem ekonomicznym i skutkami pandemii COVID-19 w wybranych regionach prowincji Akkar w Libanie.

Status: W trakcie realizacji

Termin realizacji: sierpień 2021- kwiecień 2022  

Główne cele: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa żywnościowego najuboższych rodzin libańskich i migrantów zamieszkujących prowincję Akkar. Projekt, który otrzymał główne finansowanie ze środków Lebanon Humanitarian Fund(LHF), fundusz administrowany przez UN-OCHA, a prowadzony w koordynacji z WFP, będzie realizowany poprzez zapewnienie natychmiastowej, ratującej życie pomocy żywnościowej(dystrybucja paczek żywnościowych), zgodnych z wytycznymi WFP. Dystrybucja paczek żywnościowych będzie realizowana w wybranych i uzgodnionych z ONZ regionach prowincji Akkar, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka głodu i podniesienia konsumpcji spożywczej ubogich rodzin.

Działania: Projekt obejmie pomocą 750 rodzin, które mają utrudniony dostęp do żywności, dostarczając im paczki żywnościowe zgodnie ze standardami Światowego Programu Żywnościowego(WFP) w LIbanie, zapewniające im bezpieczeństwo na okres sześciu miesięcy. Projekt skupia się na potrzebach rodzin z prowincji Akkar. Paczki żywnościowe otrzymają przede wszystkim rodziny z narażonymi na głód dziećmi, gospodarstwa domowe utrzymywane przez matki samotnie wychowujące dzieci lub zamieszkiwane przez samotne starsze osoby, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz inne, szczególnie narażone osoby, nie mające stałego dochodu. Pomocą objęte zostaną też rodziny przechodzące COVID-19, poddane kwarantannie i pozbawione przez to możliwości zarobkowych.

Odbiorcy: Rodziny libańskie i migranci, którzy nie otrzymują żadnej innej formy pomocy żywnościowej i nie mają możliwości uzyskania dochodu. Osoby żyjące poniżej progu ubóstwa. Łącznie liczba beneficjentów to ok. 3650 osób.

Uwzględnione w projekcie grupy priorytetowe to:

-rodziny z dziećmi zagrożonymi pracą dzieci, z niepełnosprawnością, zagrożonymi niedożywieniem oraz innymi specjalnymi potrzebami

-gospodarstwa domowe prowadzone przez kobiety z dziećmi poniżej 2. roku życia, kobiety w ciąży i karmiące piersią

-rodziny, których głową są osoby starsze

-rodziny, w których są osoby z chorobami przewlekłymi i z niepełnosprawnościami, duże rodziny(4 lub więcej dzieci)

Finansowanie: Przedsięwzięcie jest finansowane przez Lebanon Humanitarian Fund(fundusz administrowany przez UN-OCHA) w ramach apelu Emergency Response Plan i odpowiada na priorytety tematyczne i geograficzne zidentyfikowane przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. 

Kwota dotacji w ramach konkursu: Zapewnienie wkładów własnych na realizację projektów humanitarnych w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, finansowanych ze źródeł innych niż budżet RP 2021 w wysokości 163 571, 25 PLN.