PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Ukraina: Przygotowanie uchodźców do zimy

Brak pracy, bardzo niskie wynagrodzenie osób, które znalazły zatrudnienie oraz wysokie koszty czynszu za wynajmowane mieszkania powodują, że wielu uchodźców nie ma żadnych oszczędności pozwalających im zakupić buty, ubrania na zimę, koce czy kołdry.

 

Status: Zakończony

Termin realizacji: 31 grudnia 2014

 • Tytuł projektu – Zapomogi finansowe dla uchodźców wewnętrznych w celu przygotowania do warunków zimowych
 • Realizacja – Listopad – grudzień 2014
 • Budżet – 537 327zł
 • Dofinansowanie – Polska Pomoc
 • Zatrudnienie – 2 pracowników polskich, 20 pracowników ukraińskich
 • Odbiorcy projektu – 1000 rodzin uciekinierów ze wschodniej Ukrainy (region Donbasu) – około 3000 osób.

Wprowadzenie

Konflikt zbrojny pomiędzy prorosyjskimi rebeliantami a siłami ukraińskimi w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy zmusił do ucieczki setki tysięcy ludzi. Ci, którzy opuścili swoje domy podczas najbardziej intensywnych walk (lipiec-sierpień 2014), często nie mieli czasu zabrać ze sobą nawet najbardziej potrzebnych rzeczy. Mało który z uchodźców przypuszczał, że na wygnaniu będą musieli spędzać zimę, w czasie której we wschodniej Ukrainie temperatury spadają poniżej -20°C.

Brak pracy, bardzo niskie wynagrodzenie osób, które znalazły zatrudnienie oraz wysokie koszty czynszu za wynajmowane mieszkania powodują, że wielu uchodźców nie ma żadnych oszczędności pozwalających im zakupić buty, ubrania na zimę, koce czy kołdry. Trudności te dotyczą szczególnie rodzin i samotnych matek z dziećmi, które muszą kupić ubrania zimowe zarówno dla siebie, jak i dla dzieci.

Już od października 2014 roku przygotowanie uchodźców do warunków zimowych było najważniejszą potrzebą w zakresie pomocy humanitarnej na Ukrainie.

Opis działania

Projekt PCPM został przygotowany zgodnie z wytycznymi Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w zakresie zapomóg finansowych dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w przygotowaniu do warunków zimowych. Jednorazowa zapomoga finansowa w wysokości 450 zł (ok. 2000 hrywien) została przekazana ponad 1000 rodzinom uchodźców przy wykorzystaniu kart bankomatowych. Uchodźcy będą mogli wykorzystać te środki m.in. na:

 • Zakup ubrań zimowych,
 • Zakup pościeli, kołder, koców,
 • Opłacenie rachunków za ogrzewanie (gaz) i zakup opału,
 • Opłacenie części czynszu za wynajmowane mieszkanie.

Wymierne rezultaty

Realizacja pierwszego projektu wsparcia uchodźców wewnętrznych w przygotowaniu do zimy podjętym przez organizacje humanitarne w obwodzie charkowskim przy użyciu zapomóg pieniężnych.

Przekazanie jednorazowej zapomogi dla ponad 1000 rodzin o łącznej wartości 450 tys. zł (84% kwoty projektu).

polskapomoclogostrona2014

Pomóż uchodźcom wewnętrznym na Ukrainie

Pomoc PCPM dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie możesz wesprzeć wpłatą za pośrednictwem internetowego przelewu bankowego w wysokości:

 • 150 zł – Pomoc na zakup opału i ubrań na jeden miesiąc (styczeń-marzec 2015) dla jednej rodziny uciekinierów z Donbasu
 • 300 zł – Pomoc na zakup opału i ubrań na dwa miesiące zimowe (styczeń-marzec 2015) dla jednej rodziny uciekinierów z Donbasu
 • 450 zł  – Pomoc na zakup opału i ubrań na trzy miesiące zimowe (styczeń-marzec 2015) dla jednej rodziny uciekinierów z Donbasu
 • 200 zł – Wsparcie rodziny w obozie dla uchodźców w Charkowie przez okres jednego miesiąca

Jeżeli chcą Państwo dokonać przelewu dowolnej kwoty podajemy nasz numer konta:

 • Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
  mBank
  34 1140 1010 0000 5228 6800 1004
  Tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy

Możesz też ustanowić w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczne wsparcie działań PCPM lub skorzystać z PayPal klikając poniższy przycisk:

btn_donateCC_LG

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.