Wzmacnianie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych 2016-2017

Wzmacnianie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych 2016-2017

Realizowane działania, przy wykorzystaniu atutów pracy zbiorowej pomogą spółdzielniom być samowystarczalnymi, a tym samym uniezależnić się od pomocy donorów.

Status: zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia 2016 – 31 grudnia 2017

Zastosowanie upraw hydroponicznych do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego w Palestynie

Główne cele:

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żywieniowego drobnych rolników dystryktów betlejemskiego, hebrońskiego i Ramallah poprzez m.in ustanowienie upraw hydroponicznych dla celów własnych i biznesowych i wsparcie produkcji tradycyjnej,
 • Podniesienie potencjału spółdzielni rolniczych w zakresie zarządzania zbiorami, przetwórstwa, a także kontroli jakości, bezpieczeństwa żywieniowego, higieny, sortowania oraz pakowania i etykietowania produktów,
 • Zwiększenie możliwości uzyskiwania dochodów poprzez zbyt produktów palestyńskich spółdzielni,
 • Kontynuacja– zmiana spółdzielczego sposobu myślenia w kierunku od mało efektywnego biznesu do przedsiębiorstwa społecznego – innowacyjnej kombinacji pracy indywidualnej oraz zbiorowej, procentującej podniesieniem poziomu życia rodzin członków spółdzielni.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Spółdzielnie rolnicze w Palestynie zmagają się z różnorodnymi problemami:

a) sektor spółdzielczy (263 spółdzielnie rolnicze– 238 na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz 25 w Strefie Gazy) jest słaby i cechuje się małą siłą przebicia. Produkty rolne uzyskiwane z pracy kierowane są głównie na potrzeby rodzin, nie zawsze są wysokiej jakości, rzadko służą osiąganiu dochodu, co uwarunkowane jest kulturą, historycznymi przyzwyczajeniami i uwarunkowaniami tego kraju.
b) poziom bezpieczeństwa żywieniowego w Palestynie jest niski, zależny i powiązany z wieloma czynnikami, przede wszystkim z niską wartością uprawną gruntów (tereny skaliste, mało żyzne), z czynnikami klimatyczno-geograficznymi takimi jak susze, ograniczoność zasobów wodnych– związany z położeniem geograficznym brak ziemi uprawnej. Ograniczoność ziemi uprawnej szczególnie widoczna jest na terytoriach zurbanizowanych zamieszkiwanych przez liczniejszą populację ludności i wymagającej większych ilości żywności. Sytuację w sferze bezpieczeństwa żywieniowego pogarszają rosnące bezrobocie i wysoki poziom biedy, stawiające jeszcze więcej do życzenia w sferze zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Działania:

Na bazie pozytywnych przeszłych doświadczeń z lat 2012 i 2013 w zakresie upraw hydroponicznych PCPM i partnera ARIJ oraz doświadczeń z 2014-2015 r. – działań w zakresie wsparcia biznesowego spółdzielni, zostanie zrealizowany cykl, w ramach którego powstaną innowacyjne uprawy hydroponiczne. Najpierw posłużą one zaspokojeniu własnych potrzeb rolników-beneficjentów (członków kilku spółdzielni– głównie kobiecych), a następnie zostaną rozszerzone do rozmiaru biznesowego i podłączone pod grupę powiązań spółdzielczego agrobiznesu, utworzoną w ramach projektu z 2015 r. pod marką „Mawasem”.

W ramach I modułu projektu beneficjenci 3 spółdzielni i jednego ośrodka dla niepełnosprawnych w rejonach Betlejem, Hebronu i Ramallah nauczą się prowadzić hydroponiczne (bez ziemi) uprawy warzyw oraz przejdą szereg szkoleń. Jednocześnie kontynuowane będzie wsparcie promocyjne i merytoryczne dla utworzonej w 2015 r. grupy ośmiu rolniczych spółdzielni sprzedażowych i produkcyjnych pod marką „Mawasem” oraz wsparcie dla sklepów z suwenirami dla turystów oferujących ich produkty. Sprawdzone zostaną biznesowe „action plans” spółdzielni z polskich warsztatów z 2015 r.

W II module uprawy te zostaną rozszerzone, utworzone zostaną jednostki ich obróbki rolnej oraz „podłączone” będą do sprzedaży w jednostkach wymienionej grupy „Mawasem”. Spółdzielnie-producenci upraw przejdą różnorodne szkolenia z marketingu i sprzedaży, które nakierują ich na osiąganie zysku, a uczestnicy staną się elementem faktycznego rynku zbytu, z ciągłym promowaniem wartości współpracy zbiorowej i wzajemnych powiązań.

Odbiorcy:

 • 3 spółdzielnie kobiece i 1 ośrodek dla niepełnosprawnych, które rozwiną nowe uprawy hydroponiczne (ok. 110 członków)
 • 8 spółdzielni produkcyjnych i sprzedażowych skupionych wokół modelu „Mawasem”: Al-Zeytuna, Al-Jalama, Beit Fourik, Yasouf, Anabta, El-Azariya, Pracownicza ARIJ, , supermarkety Bravo, Jumbo i Al-Mamayzoon (ok. 310 członków), – kontynuacja wsparcia
 • Rodziny członków spółdzielni, odpowiednio ok. 550 i 1550 osób (przy założeniu 5 osób w rodzinie),
 • Sektor spółdzielczości rolnej w Palestynie (263 spółdzielnie z około 50 członków = ponad 13 000 członków wraz z rodzinami), który otrzyma, a być może przejmie, pozytywny wzorzec funkcjonowania,
 • Konsumenci dystryktów Betlejem, Hebronu, Ramallah i Nablusu, turyści – otrzymają lepszej jakości, produkowane oraz przechowywane z zachowaniem zasad ekonomii oraz higieny, produkty,
 • Powiązane tematycznie instytucje (Ministerstwo Palestyny, PARC, Oxfam) i NGO – zapoznając się z przebiegiem i efektami eksperymentu, otrzymają kolejne wzorce i pozytywne przykłady współpracy biznesowej między spółdzielniami, możliwe do przeniesienia i replikacji w innych grupach sprzedażowo-producenckich.

Obszar realizacji:

Zachodni Brzeg Jordanu – różne szerokości geograficzne – 11 spółdzielni rolniczych produkujących żywność (w tym Spółdzielnia Kobiet Al-Jalama), 3 spółdzielnie handlowe, 3 duże supermarkety, spółdzielnia pracownicza ARIJ,

Wysokość dotacji:

 • 1 moduł: 1 190 110 PLN,
 • 2 moduł: 1 147 937,00 PLN.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.