PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Fundusz im. Adama Świerczyńskiego

Edukacja to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do zmieniania świata na lepsze. Fundusz im. Adama Świerczyńskiego upamiętnia człowieka, który bezgranicznie wierzył w to przesłanie - współzałożyciela i pierwszego wiceprezesa PCPM.

 

adam swierczynski (1)

fot. archiwum prywatne

Adam Świerczyński (1979-2009) był koordynatorem pierwszych projektów Fundacji na kontynencie afrykańskim. Z jego inicjatywy powstała w Zambii szkoła, w Sudanie centrum szkoleń zawodowych, a w Kamerunie – ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny. Swoją pracą dał wielu młodym mieszkańcom Afryki dostęp do edukacji i lepszej opieki zdrowotnej, wielu zmienił życie na lepsze. Zginął śmiercią tragiczną w Sudanie. Miał 30 lat.

Ustanowiony ku pamięci Adama Fundusz wspiera młodych zdolnych ludzi w krajach rozwijających się. Dzięki przyznawanym rokrocznie stypendiom uczniowie, którzy pozbawieni są możliwości kształcenia się, dostają szansę na dalszą edukację. Zebrane środki w 100% przeznaczane są na pokrycie kosztów nauki.

adam swierczynski (2)

fot. archiwum prywatne

Wszystkich, którzy wraz z nami chcą wspierać tę inicjatywę, zapraszamy do wpłat finansowych na konto:

Fundusz im. Adama Świerczyńskiego
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Nr konta bankowego: mBank 
66 1140 1010 0000 5228 6800 1010

Więcej informacji o Funduszu: http://www.funduszadama.pl