PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Pomóż ofiarom głodu w Sudanie Płd.

PCPM wsparło rodziny dotknięte katastrofalnym głodem w Sudanie Południowym, poprzez Centrum Dożywiania w Gordhim oraz program wirtualnych adopcji. Fundacja pomaga również uchodźcom uciekającym przed wojną i klęską głodu do sąsiedniej Ugandy. Wspieramy także ośrodki medyczne w Sudanie Południowym i Ugandzie.

 

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Sudan Południowy

POMÓŻ

lub skorzystaj z PayPal klikając na przycisk poniżej:

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Sudan Południowy

Aby wesprzeć ośrodki medyczne w Sudanie Południowym i Ugandzie, wybierz jedną z poniższych możliwości:

Wsparcie kliniki zdrowia Matki i Dziecka:

 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 220 zł – Tydzień pracy położnej w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy pomocnika pielęgniarki w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 100 zł – Tydzień pracy technika laboratoryjnego w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
 • 160 zł – Zakup leków na tydzień

Wsparcie szpitala i klinik w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.:

 • 50 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 100 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 120 zł – Tydzień pracy pomocnika pielęgniarki lub technika laboratoryjnego w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 220 zł – Tydzień pracy pielęgniarki lub położnej w klinice lub szpitalu w Ugandzie, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 300 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.
 • 500 zł – Zakup leków do kliniki lub szpitala, gdzie trafiają ofiary głodu z Sudanu Płd.