PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM

Zespół Ratunkowy PCPM (Polish Emergency Medical Team / EMT PCPM) jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolnym do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 24 godzin.

 

Zespół jest prowadzony i finansowany przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) jako część jej działalności statutowej. W miejscu katastrofy działa pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W skład Zespołu Ratunkowego PCPM wchodzą sprawdzeni i doświadczeni ochotnicy: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy GOPR, strażacy i inni ratownicy specjalistyczni oraz wspierający ich pracownicy humanitarni PCPM (w sumie ponad 80 osób). Grupa specjalistów związanych z Zespołem Ratunkowym PCPM jest systematycznie ćwiczona i rozszerzana. Prowadzone kilka razy w roku szkolenia przygotowują ratowników do działania w grupie oraz specyfiki akcji międzynarodowych.

Dotychczasowe doświadczenie:

 • Trzęsienie ziemi w Nepalu (kwiecień 2015) – ZR PCPM prowadził punkt pierwszej pomocy medycznej w najbardziej zniszczonym regionie kraju (Sindupalchowk). Byliśmy pierwszym zespołem, który niósł pomoc medyczną w dolinie górskiej, gdzie zginęło ponad 3000 osób. Dzięki hojnemu wsparciu Polaków, PCPM mógł nie tylko ratować życie i zdrowie poszkodowanych, ale także zapewnić dach nad głową mieszkańcom dwóch zniszczonych wsi.
 • Kryzys humanitarny w Iraku (marzec – kwiecień 2016) – W odpowiedzi na apel władz Irackiego Kurdystanu, lekarze z ZR PCPM wspierali działanie oddziału ratownictwa medycznego w głównym szpitalu w Erbilu, do którego docierały m.in. osoby ranne w walkach z tzw. Państwem Islamskim.
 • Liban – Kryzys uchodźców syryjskich (2015 – 2017) – Lekarze i ratownicy medyczni ZR PCPM wspierają wiedzą ekspercką ośrodek zdrowia dla uchodźców syryjskich, prowadzony przez PCPM w Libanie (5 km od granicy z Syrią) oraz kliniki mobilnej, która dociera do kilkunastu obozów uchodźców.
 • Powodzie w Peru (kwiecień – maj 2017) – Na prośbę Prezydenta Peru, p. Pedro Kuczyńskiego, wystosowaną do Ambasady RP w Limie, ZR PCPM wsparł funkcjonowanie szpitala polowego w miejscowości Huarmey, zniszczonej przez powodzie i lawiny błotne.
 • Uganda – Kryzys uchodźców z Południowego Sudanu (czerwiec 2017) – ZR PCPM przygotował szpital i ośrodki zdrowia na granicy Ugandy i Południowego Sudanu do skutecznego niesienia pomocy rannym uchodźcom, w tym osobom z ranami postrzałowymi.

Zespół Ratunkowy PCPM jest obecnie w końcowej fazie certyfikacji przez WHO jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team – EMT. Zgodnie w wymogami Światowej Organizacji Zdrowia zdolny jest do niesienia pomocy nawet w najbardziej zniszczonych obszarach przez okres od 2 tygodni do 1 miesiąca, posiadając własny zapas leków i materiałów opatrunkowych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej. Zakończenie procesu w roku 2018 umieści EMT PCPM w pierwszej dwudziestce certyfikowanych zespołów medycznych na świecie.

Zgodnie z wymogami WHO, Zespół Ratunkowy PCPM jest całkowicie samowystarczalny i gotowy do działań nawet w regionach kompletnie zniszczonych przez trzęsienia ziemi lub huragany. Ze względu na uczestnictwo w systemie reagowania kryzysowego WHO, ZR PCPM działa przede wszystkim poza terytorium Unii Europejskiej.

Działania Zespołu Ratunkowego PCPM są finansowane całkowicie ze środków własnych Fundacji PCPM i dobrowolnych wpłat Sponsorów – zarówno korporacyjnych, jak i prywatnych.

W szczególności poszukujemy:

Wsparcia finansowego, potrzebnego do zakupu:

 • Namiotów szpitalnych,
 • Odzieży ochronnej.

Wsparcia rzeczowego, w postaci m.in.:

 • Przenośnego aparatu USG
 • Sprzętu medycznego,
 • Środków opatrunkowych,
 • Leków (posiadamy odpowiednie uzgodnienia z GIF),
 • Sprzętu do satelitarnej transmisji danych,
 • Ubezpieczeń, w tym OC lekarzy,
 • Konsultacji prawnych.

Współpracy z hurtownią farmaceutyczną w zakresie wywozu leków za zgodą GIF.

Wesprzyj Zespół Ratunkowy PCPM:

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
mBank S.A.
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001
Tytuł wpłaty: wpłata na Zespół Ratunkowy PCPM

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.

Serwisy społecznościowe Zespołu Ratunkowego PCPM:

Facebook / Twitter