PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM

Zespół Ratunkowy PCPM (Poland Emergency Medical Team / PEMT PCPM) jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolnym do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 48 godzin.

 

Zespół jest prowadzony i finansowany przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) jako część jej działalności statutowej. W miejscu katastrofy działa pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W skład Zespołu Ratunkowego PCPM wchodzą sprawdzeni i doświadczeni ochotnicy: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy GOPR, strażacy i inni ratownicy specjalistyczni oraz wspierający ich pracownicy humanitarni PCPM (w sumie ponad 80 osób). Grupa specjalistów związanych z Zespołem Ratunkowym PCPM jest systematycznie ćwiczona i rozszerzana. Prowadzone kilka razy w roku szkolenia przygotowują ratowników do działania w grupie oraz specyfiki akcji międzynarodowych.

Dotychczasowe doświadczenie:

 • Trzęsienie ziemi w Nepalu (kwiecień 2015) – ZR PCPM prowadził punkt pierwszej pomocy medycznej w najbardziej zniszczonym regionie kraju (Sindupalchowk). Byliśmy pierwszym zespołem, który niósł pomoc medyczną w dolinie górskiej, gdzie zginęło ponad 3000 osób. Dzięki hojnemu wsparciu Polaków, PCPM mógł nie tylko ratować życie i zdrowie poszkodowanych, ale także zapewnić dach nad głową mieszkańcom dwóch zniszczonych wsi.
 • Kryzys humanitarny w Iraku (marzec – kwiecień 2016) – W odpowiedzi na apel władz Irackiego Kurdystanu, lekarze z ZR PCPM wspierali działanie oddziału ratownictwa medycznego w głównym szpitalu w Erbilu, do którego docierały m.in. osoby ranne w walkach z tzw. Państwem Islamskim.
 • Liban – Kryzys uchodźców syryjskich (2015 – 2017) – Lekarze i ratownicy medyczni ZR PCPM wspierają wiedzą ekspercką ośrodek zdrowia dla uchodźców syryjskich, prowadzony przez PCPM w Libanie (5 km od granicy z Syrią) oraz kliniki mobilnej, która dociera do kilkunastu obozów uchodźców.
 • Powodzie w Peru (kwiecień – maj 2017) – Na prośbę Prezydenta Peru, p. Pedro Kuczyńskiego, wystosowaną do Ambasady RP w Limie, ZR PCPM wsparł funkcjonowanie szpitala polowego w miejscowości Huarmey, zniszczonej przez powodzie i lawiny błotne.
 • Uganda – Kryzys uchodźców z Południowego Sudanu (czerwiec 2017) – ZR PCPM przygotował szpital i ośrodki zdrowia na granicy Ugandy i Południowego Sudanu do skutecznego niesienia pomocy rannym uchodźcom, w tym osobom z ranami postrzałowymi. Leczył i prowadził szkolenia dla personelu szpitala w Midigo na północy Ugandy w 2018 roku.
 • Palestyna – szkolenia medyczne (wrzesień 2018) – dwóch instruktorów – członków Zespołu, prowadziło w Palestynie dwutygodniowe szkolenie dla ratowników medycznych oraz reprezentantów międzynarodowego zespołu szybkiego reagowania PICA (Palestine International Cooperation Agency) w zakresie zarządzania kryzysowego i zdarzeń masowych.
 • Kenia 2018 – Członkowie ZR prowadzili w Kenii, w ramach realizowanego tam projektu finansowanego ze środków programu współpracy rozwojowej, szkolenia strażaków w zakresie podstawowych i zaawansowanych czynności medycznych. Szkolenia odbywały się w Centrum Treningowym w Kiambu, a także w kilku stacjach strażackich na terenie innych hrabstw Kenii, m.in. Muranga, Meru, Kilifi. Przy okazji prowadzonych szkoleń, dwuosobowa reprezentacja Zespołu wzięła udział w zawodach ratowników medycznych, organizowanych w grudniu 2018 roku przez KCEMT (Kenya Council of Emergency Medical Technicians – Kenijskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych).

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest certyfikowany przez WHO jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team – EMT jako jeden z siedmiu na świecie takich zespołów działających przy NGO. Zgodnie w wymogami WHO jest on zdolny do niesienia pomocy nawet w najbardziej zniszczonych obszarach przez okres od 2 do 4 tygodni, posiadając własne namioty szpitalne, zapas materiałów medycznych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej – łącznie prawie 5 ton wyposażenia. W akcji ratunkowej uczestniczy zazwyczaj od 16 do 20 osób.

Zgodnie z wymogami WHO, Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest całkowicie samowystarczalny i gotowy do działań nawet w regionach kompletnie zniszczonych przez trzęsienia ziemi lub huragany. Ze względu na uczestnictwo w systemie reagowania kryzysowego WHO, ZR PCPM działa przede wszystkim poza terytorium Unii Europejskiej.

Działania Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM są finansowane głównie ze środków własnych Fundacji PCPM i dobrowolnych wpłat Sponsorów – zarówno korporacyjnych, jak i prywatnych.
[wplata]

W szczególności poszukujemy:

Wsparcia finansowego, potrzebnego do zakupu:

 • Namiotów szpitalnych,
 • Odzieży ochronnej.

Wsparcia rzeczowego, w postaci m.in.:

 • Przenośnego aparatu USG
 • Sprzętu medycznego,
 • Środków opatrunkowych,
 • Leków (posiadamy odpowiednie uzgodnienia z GIF),
 • Sprzętu do satelitarnej transmisji danych,
 • Ubezpieczeń, w tym OC lekarzy,
 • Konsultacji prawnych.

Współpracy z hurtownią farmaceutyczną w zakresie wywozu leków za zgodą GIF.

Wybierz kwotę:

darowizna PCPM

darowizna PCPM

darowizna PCPM

Twoje dane:

Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności. Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

*zgoda wymagana

Facebook / Twitter