Centrum Edukacji. To jedyne takie miejsce w Polsce dla ukraińskich dzieci

W Centrum Edukacji PCPM dzieci z Ukrainy już drugi rok uczą się w systemie ukraińskim. CE to pełnoprawna placówka edukacyjna, gdzie odbywają się lekcje matematyki, fizyki, historii i  pozostałych przedmiotów szkolnych. To ważne miejsce na mapie Warszawy, które bezpośrednio pomaga zarówno dzieciom uchodźcom, jak i  wspiera polski system edukacji.