Centrum Edukacji. To jedyne takie miejsce w Polsce dla ukraińskich dzieci

W Centrum Edukacji PCPM dzieci z Ukrainy już drugi rok uczą się w systemie ukraińskim. CE to pełnoprawna placówka edukacyjna, gdzie odbywają się lekcje matematyki, fizyki, historii i  pozostałych przedmiotów szkolnych. To ważne miejsce na mapie Warszawy, które bezpośrednio pomaga zarówno dzieciom uchodźcom, jak i wspiera polski system edukacji. Możesz pomóc finansować nam działanie placówki na pcpm.org.pl/szkola.

– Cały czas dostajemy pytania czy w Centrum Edukacji jest miejsce dla dziecka. Nasza placówka jest dodatkowo bezpłatna – opowiada Kinga Gromala, dyrektorka Centrum Edukacji PCPM. 220 dzieci z Ukrainy w 11 klasach uczy się w systemie ukraińskim w Warszawie.

Centrum Edukacji

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wywoła kryzys uchodźcy na skalę niespotykaną w Polsce od czasów II Wojny Światowej. Większość uchodźców stanowiły kobiety dzieci i osoby starsze. Wszystkie te osoby  potrzebowały pomocy i  sprawnej adaptacji w Polsce, gdy ich kraj znalazł się w ogniu wojny. 

Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła w momencie, gdy wciąż dzieci uczyły się zdalnie z powodu pandemii Covid-19. Wielu studentów i uczniów w Ukrainie, którzy zaczęli edukację w 2020, wciąż nie miało okazji spotkać na żywo swoich rówieśników z klasy. 

Czym jest Centrum Edukacji?

Jedną z idei tworzenia Centrum Edukacji było stworzenia warunków do normalnej nauki ukraińskim dzieciom. Każda matka, z którą rozmawialiśmy, mówiła, że to ogromny problem – opowiada Kinga Gromala z PCPM. 

Wiele dzieci z Ukrainy trafiło do polskich szkół. Był to ogromny wysiłek dla systemu edukacji i również na tym polu PCPM starało się pomóc zatrudniając asystentów nauczycieli w szkołach.

– Ciężko natomiast z dnia na dzień przystosować się do nowych warunków z zupełnie nowym językiem. Małe dzieci miały łatwiej, ale gdy nie znasz polskiego trudno nagle uczyć się fizyki – mówi Katia Shkurativska, której córka chodzi do 2 klasy w Centrum Edukacji PCPM.

Nowa szansa dla dzieci

– Widać było, które dzieci nigdy nie chodziły do szkoły. W zeszłym roku była to trzecia klasa, która swoją edukację zaczęła w pandemii. Dzieci miały problemy społeczne, ponieważ nigdy nie chodziły do szkoły. Ciężej im było się komunikować między sobą, jednak dzięki pracy nauczycieli jak i psychologa szkolnego udało się ich zintegrować – opowiada Kinga Gromala.

Dzieci z Ukrainy pobierają w Centrum Edukacji PCPM naukę w systemie ukraińskim bez żadnych opłat. Co teraz pozwala im na zdawanie egzaminów i promocję do kolejnych klas, a w przyszłości da im szansę powrotu do szkół w Ukrainie, jeśli tylko wyrażą taką chęć. Centrum Edukacji PCPM niweluje trudności związane np. z barierą językową, jakie muszą pokonywać dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Mają one dodatkowo 3 godziny zajęć z języka polskiego, żeby łatwiej im było odnaleźć się w nowym kraju. 

PCPM dba również o różne zajęcia integracyjne z polskimi uczniami. Prowadzone są wspólne akcje jak sprzątanie Wisły, wspólne obchody świąt narodowych Polski i Ukrainy i wiele innych. 

Uczniowie, którzy skończyli 11 klasę, otrzymają ukraiński dyplom ukończenia szkoły i będą mogli  kontynuować naukę w Ukrainie, albo po przetłumaczeniu dyplomu dostać się na polskie uczelnie. Taką drogę pokazuje historia Iriny Pinczuk, która dostała się na Politechnikę Warszawską.

Centrum Edukacji

– Przyjechałam do Polski 1 marca. Już 8 marca trafiłam do polskiego liceum. Niestety nie znałam języka i było mi ciężko. Dzięki PCPM znalazłam Centrum Edukacji i udało mi się tu dostać. Nauczyłam się języka i bardzo ciężko się uczyłam, żebym mogła kontynuować edukacje – opowiada Irina.

Na początku Centrum Edukacji miało działać przez rok, ale m.in. dzięki wsparciu Pfizer Foundation to ważne miejsce działa dalej.

Ważne miejsce dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele pracujący w Centrum Edukacji PCPM są zatrudnieni przez Fundację PCPM. Przy zatrudnianiu realizowaliśmy proces rekrutacyjny, który obejmował ponad 140 spotkań z kandydatami, z czego wybraliśmy 17 (nauczycieli). Rekrutacja była prowadzona wśród osób, które przyjechały do Polski po 24.02.2022 r. i mieszkają w Warszawie. Nauka w Centrum Edukacji PCPM odbywa się stacjonarnie, w Warszawie. Nie ma zatem potrzeby prowadzenia lekcji on-line.

Wielu z nim to miejsce pozwoliło wrócić do normalności, ale też zintegrować się wśród ludzi o podobnych doświadczeniach. Osoby, które pracują w Centrum Edukacji podkreślają, że stali się dla siebie nową rodziną.