PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Adopcja rodziny z Sudanu Południowego

Dzięki wpłatom polskich darczyńców przekazaliśmy pieniądze na jedzenie 300 sudańskim rodzinom. Wspólnie uchroniliśmy Sudańczyków, w tym wiele dzieci, przed głodem i śmiercią z niedożywienia.

 

Wszystkie rodziny objęte programem otrzymują potrzebne im wsparcie.

Dziękujemy!

Poznaj zaadoptowane rodziny.