Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Dzięki współpracy z firmami powstało wiele naszych projektów. Dziękujemy Partnerom, że nie pozostają obojętni i umożliwiają nam działania.

Meta wspiera nas finansowo oraz w zbieraniu środków na ważne inicjatywy, takie jak pomoc dla Ukrainy. Dzięki wsparciu Meta możemy docierać do osób, które decydują się wspierać nasze działania. 

Środki pochodzące z bezpośrednich wpłat pracowników i pracowniczek Google zostały dodatkowo podwojone przez Google.org, a wysokość wsparcia rośnie, wraz z przekazywaniem kolejnych darowizn. 

Razem realizujemy program ,,Paczka dla Rodziny”, w ramach którego na tereny dotknięte wojną w Ukrainie, do blisko 54 tys. osób trafiły pakiety z żywnością i środkami higienicznymi.