PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Aktualności

There is no school, so there is hunger. PCPM helping in Ethiopia

A meal at Selam Chora was the only one that most students of this Ethiopian school could count on. There was no food at home. Fear of a pandemic forced the Ethiopian authorities to introduce a state of emergency and close all facilities. When it happened, many Ethiopian families lost their last hope. In addition to the fear of a pandemic, the lack of chance for any earnings, every minute people are more and more terrified of hunger increased by the locust plague, which deprives them of any chance to buy the food. We can give them this chance trough na pcpm.org.pl/etiopia. 

PCPM will provide shelter for 25,000 Syrians in Lebanon

Crowded camps in northern Lebanon have never been so dangerous for thousands of people. The risk of a spreading the pandemic, the approaching winter, another year of life in poor and unsafe shelters - these are the problems that PCPM will face in a specific way thanks to the new humanitarian project.

T-Mobile partnerem Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM walczącego z COVID-19

Od kilku tygodni żyjemy i pracujemy w zupełnie nowych warunkach i na nowych zasadach. Obserwujemy codziennie i śledzimy dokładnie działania naszych nowych bohaterów – pracowników ochrony zdrowia, którzy na co dzień walczą z najgroźniejszym przeciwnikiem naszych czasów – koronawirusem. Dla T-Mobile, firmy, której działania społeczne zajmują ważną część w strategii biznesowej, było oczywistym, że w tych wymagających okolicznościach organizacja musi dać z siebie wszystko, by przekazać pomoc tym, którzy dziś najbardziej jej potrzebują. Dlatego 20 maja T-Mobile i Fundacja PCPM podpisały partnerską umowę o współpracy.

Nie ma szkoły, czyli jest głód. PCPM z pomocą dla Etiopii

Posiłek w Selam Chora był jedynym, na jaki większość uczniów tej etiopskiej szkoły mogła liczyć. W domu jedzenia nie było. Strach przed pandemią zmusił władze Etiopii do wprowadzenia stanu wyjątkowego i zamknięcia wszystkich placówek. To dla wielu etiopskich rodzin zabrzmiało jak wyrok. Oprócz lęku wywołanego pandemią, brakiem szansy na najmniejszy zarobek z każdą chwilą wśród mieszkańców wzrasta strach przed głodem potęgowanym plagą szarańczy, która odbiera im szansę na zaopatrzenie się w jakiekolwiek jedzenie. Tę szansę mogą dostać od nas na pcpm.org.pl/etiopia

PCPM zadba o schronienia dla 25 tysięcy Syryjczyków w Libanie

Zatłoczone obozy w północnym w Libanie jeszcze nigdy nie były dla tysięcy ludzi tak niebezpieczne. Ryzyko rozprzestrzenienia się pandemii, zbliżająca się zima, kolejny rok życia w lichych schronieniach zagrażający życiu i zdrowiu Syryjczyków - to problemy, z którymi w konkretny sposób, dzięki nowemu projektowi humanitarnemu, zmierzy się Fundacja PCPM.

Akcja #NOŚMASKĘ z Medycznym Zespołem Ratunkowym PCPM

Nie wszyscy mają dostęp do masek. Dlatego Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM razem z wolontariuszami i wolontariuszkami zorganizowali szycie i zbiórkę dla najbardziej narażonych na zakażenie: szpitali, hospicjów i bezdomnych. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo tych, którzy potrzebują dziś naszej pomocy - wystarczy włączyć się w akcję informacyjną #NOŚMASKĘ.

Polish medics returned from the mission in Kyrgyzstan

A team of eight doctors, nurses and paramedics from the PCPM Emergency Medical Team has supported hospitals in Kyrgyzstan for the last 10 days. Polish medics shared the experience they gained in Lombardy, working together with Kyrgyz medical staff. They have just returned. After the quarantine, they will continue their mission in the country.

Polscy medycy wrócili z misji w Kirgistanie

Zespół ośmiu lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM przez dziesięć ostatnich dni wspierał szpitale w Kirgistanie. Polscy medycy dzielili się doświadczeniem, jakie zdobyli podczas misji w Lombardii, pracując ramię w ramię z kirgiskim personelem medycznym. Właśnie wrócili a po przejściu kwarantanny, będą kontynuować swoją misję w kraju.