Ludzie tworzący Fundację PCPM

Ludzie tworzący Fundację PCPM

Zarząd Fundacji

dr Wojciech Wilk, Prezes Zarządu

Sylwia Wilk, Wiceprezeska Zarządu

Zofia Kwolek, Członkini Zarządu

Koordynatorzy projektów

Tomasz Lipert, Dyrektor wykonawczy

Agnieszka Nosowska, koordynatorka POP Fund

Przemysław Stachura

Ewa Grodek

Rana Gabi, Liban

Anna Radecka, Ukraina

Aleksandra Mizerska, Tanzania

Magdalena Jarocka, Kenia

Ewa Jakutajć, Palestyna

Adam Kukliński, Etiopia

Zuzzana Wójcińska – safeguarding

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM

Monika Piątczak

Dorota Goćwin

Piotr Rak

Adam Szyszka