PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

NR KONTA PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 KRS: 0000259298 WPŁAĆ

Aktualności

Przetargi na prace remontowe i budowlane

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ogłasza przetargi na wykonanie prac budowlane i remontów placówek edukacyjnych w Warszawie, Bydgoszczy, Białymstoku, Siedlcach, Lublinie i Supraślu. Projekt finansowany jest ze środków organizacji CARE.

PCPM aid gives boost to further development of Kenya’s fire services system

Thanks to the initiative of the Polish Center for International Aid, one new fire station has been built in Makueni County (southern Kenya), and another has been expanded. The county governor emphasizes the great importance of this project and plans to establish four more fire centers.

Często słyszymy: „Jesteście pierwszą organizacją, która do nas dotarła z konkretną pomocą”

Fundacja Biedronki i Fundacja PCPM uruchomiły program pomocy humanitarnej dla mieszkańców najbardziej zniszczonych przez wojnę ukraińskich wsi. Do blisko 15 tys. osób trafiają pakiety z żywnością i środkami higienicznymi. Produkty do paczek zapewnia Fundacja Biedronki, a dostawy do Ukrainy organizuje PCPM. Dzięki współpracy z lokalną organizacją najpotrzebniejsze produkty trafiają bezpośrednio do rąk osób, które najbardziej ich potrzebują.

„Polują na nas jak na zające” – Marcin Ogdowski, korespondencja z Ukrainy

Elektrycy przywracający prąd w wyzwolonych osadach obwodu chersońskiego traktowani są przez Rosjan jako pełnoprawne cele…

Pomoc z PCPM daje impuls do dalszego rozwoju straży pożarnej w Kenii

Dzięki inicjatywie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w hrabstwie Makueni (południowa Kenia) powstała jedna nowa remiza, a druga została rozbudowana. Gubernator hrabstwa podkreśla ogromną rolę tego projektu i planuje stworzenie czterech kolejnych ośrodków strażackich.


PCPM instructors provide first aid training in Tanzania

- Often we scouts are the first to the place of accidents," points out Amina Maulid, a participant in Polish first aid training in Tanzania. The PCPM Foundation's program in Tanzania trains not only rescuers, but also nurses, firefighters, and scouts like Amina. The goal of this project is to increase security in the Dar es Salaam area. Not only are well-equipped hospitals and professional staff important in the health care system, but also the quick delivery of aid.

Rejestracja do pomocy pieniężnej dla osób z Ukrainy | Реєстрація на грошову допомогу

Польський центр міжнародної допомоги (Фундація PCPM), за підтримки партнерських організацій Норвезька рада зі справ біженців (NRC) і GFFO – Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, а також HelpAge, у рамках підтримки біженців з України розпочинає наступні програми допомоги. | Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Fundacja PCPM), przy wsparciu organizacji partnerskich Norwegian Refugee Council (NRC) i GFFO – German Federal Foreign Office oraz HelpAge, uruchamia następujące programy pomocowe wspierające uchodźców z Ukrainy.

Instruktorzy PCPM szkolą w Tanzanii z pierwszej pomocy

- Często to właśnie my skauci jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia — wskazuje Amina Maulid, uczestniczka polskich szkoleń z pierwszej pomocy w Tanzanii. W programie Fundacji PCPM w Tanzanii szkoleni są nie tylko ratownicy, ale też pielęgniarki, strażacy i skauci, jak Amina. Celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie Dar es Salaam. W systemie ochrony zdrowia ważne są nie tylko dobrze wyposażone szpitale i profesjonalny personel, ale też szybkie udzielanie pomocy.

PCPM Foundation reaches out with aid to Zaporizhia’s frontline villages

Volunteers of the PCPM Foundation, regularly deliver aid to Zaporozhye. They also reached the Donetsk region. - We were driving past one of the schools, suddenly in the middle of the road we saw a huge rocket funnel. As it turned out later, two of them hit this school," reports Andrew, who travels to Ukraine with aid.

Fundacja PCPM dociera z pomocą do przyfrontowych miejscowości na Zaporożu

Wolontariusze Fundacji PCPM, regularnie dostarczają pomoc na Zaporoże. Dotarli też do obwodu donieckiego. - Przejeżdżaliśmy obok jednej ze szkół, nagle po środku drogi zobaczyliśmy ogromny lej po rakiecie. Jak się później okazało dwie z nich trafiły w tę szkołę - relacjonuje Andrzej, który jeździ z pomocą do Ukrainy.

Partnerzy