PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Dr Wojciech Wilk

Prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Nadzoruje bezpośrednio największy polski program pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich, realizowany od 2012 roku przez PCPM w północnym Libanie. Kieruje także medycznym zespołem szybkiego reagowania Fundacji PCPM, działającym w ramach systemu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest ekspertem ONZ.

 

Dr Wojciech Wilk (ur. 15.02.1977 r.) jest ekspertem ONZ w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2015 r. zaangażowany był w koordynację pomocy humanitarnej po trzęsieniu ziemi w Nepalu. W latach 2001-2012 pracował w Biurze ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej Sekretariatu ONZ (UN-OCHA), UNHCR i IOM w 16 kryzysach humanitarnych, m.in. w Iraku, Syrii i Południowym Sudanie. Jest specjalistą ONZ ds. planowania strategicznego pomocy humanitarnej. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), którą kieruje niesie pomoc humanitarną i rozwojową w krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

wojtek wilk

Śledź profile eksperta:

Facebook / Linkedin / Twitter

Dr Wojciech Wilk uczestniczył w międzynarodowych działaniach w odpowiedzi na 19 kryzysów humanitarnych: od masowych ruchów ludności na Bałkanach po kryzys uchodźców syryjskich na Bliskim Wschodzie. Zanim w 2006 r. założył Polskie Centrum Pomocy Miedzynarodowej, przez wiele lat pracował w ONZ. Przez 10 lat pomocą humanitarną zajmował się pośrednio – tworzył strategie pomocy międzynarodowej, warte setki milionów dolarów, dla takich krajów, jak Południowy Sudan, Jemen, Syria, Irak, i koordynował ich wdrażanie.  W Kosowie w Biurze Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców zajmował się serbskimi uchodźcami.

Więcej informacji w Wikipedii.

Propozycja „Planu Marshalla” dla Afryki, dr. Wojciech Wilk