Dr Wojciech Wilk

Dr Wojciech Wilk

Prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Nadzoruje bezpośrednio największy polski program pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich, realizowany od 2012 roku przez PCPM w północnym Libanie. Kieruje także medycznym zespołem szybkiego reagowania Fundacji PCPM, działającym w ramach systemu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest ekspertem ONZ.

Dr Wojciech Wilk (ur. 15.02.1977 r.) jest ekspertem ONZ w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2015 r. zaangażowany był w koordynację pomocy humanitarnej po trzęsieniu ziemi w Nepalu. W latach 2001-2012 pracował w Biurze ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej Sekretariatu ONZ (UN-OCHA), UNHCR i IOM w 16 kryzysach humanitarnych, m.in. w Iraku, Syrii i Południowym Sudanie. Jest specjalistą ONZ ds. planowania strategicznego pomocy humanitarnej. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), którą kieruje niesie pomoc humanitarną i rozwojową w krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

Śledź profile eksperta:

Facebook / Linkedin / Twitter

Dr Wojciech Wilk uczestniczył w międzynarodowych działaniach w odpowiedzi na 19 kryzysów humanitarnych: od masowych ruchów ludności na Bałkanach po kryzys uchodźców syryjskich na Bliskim Wschodzie. Zanim w 2006 r. założył Polskie Centrum Pomocy Miedzynarodowej, przez wiele lat pracował w ONZ. Przez 10 lat pomocą humanitarną zajmował się pośrednio – tworzył strategie pomocy międzynarodowej, warte setki milionów dolarów, dla takich krajów, jak Południowy Sudan, Jemen, Syria, Irak, i koordynował ich wdrażanie.  W Kosowie w Biurze Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców zajmował się serbskimi uchodźcami.

Więcej informacji w Wikipedii.

Propozycja „Planu Marshalla” dla Afryki, dr. Wojciech Wilk