PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Współpraca z firmami

Zapraszamy do współpracy firmy, którym bliskie są działania humanitarne i rozwojowe, i które chcą wesprzeć PCPM w ramach swoich strategii i działań CSR oraz włączyć się w pomoc dla najbardziej potrzebujących w Afryce i Azji.

 

Kontakt dla firm: fundraising@pcpm.org.pl

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO (PLN) FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Wsparcie działalności statutowej PCPM

Przy wpłatach walutowych należy użyć numeru SWIFT: BREXPLPW

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO (EURO) FUNDACJI PCPM:
PL54114010100000522868001032 z dopiskiem: Wsparcie działalności statutowej PCPM

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO (USD) FUNDACJI PCPM:
PL88114010100000522868001002 z dopiskiem: Wsparcie działalności statutowej PCPM

Możliwe formy współpracy i wsparcia działań statutowych lub wybranych projektów PCPM:

  • przekazanie darowizny finansowej, rzeczowej lub nieodpłatnych usług
  • sprzedaż dedykowana – przekazanie określonej sumy lub procentu od sprzedaży danego produktu
  • realizacja kampanii medialnej/fundraisingowej
  • składka pracownicza – przekazanie przez pracowników danej firmy końcówki pensji/ deklarowanej stałej comiesięcznej kwoty
  • organizacja wydarzeń dedykowanych (spotkań, szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych)
  • realizacja programu lojalnościowego – czyli przekazywanie zebranych punktów przez klientów firmy
  • inne działania realizowane w ramach strategii CSR firmy

W ramach realizowanych wspólnych przedsięwzięć firma może uzyskać status Partnera PCPM, informować o współpracy w materiałach informacyjnych i promocyjnych firmy, korzystać z logo PCPM na czas trwania umowy na określonych warunkach oraz brać udział we wspólnych wydarzeniach. Dalsze szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie.

Darowizny przekazywane PCPM podlegają odliczeniom od podatku.

Wspierają nas: