PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Bośnia: Pomoc ofiarom powodzi

W połowie maja 2014 roku terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii nawiedziły największe od stu lat powodzie. W ciągu trzech dni (13-15 maja 2014 roku) spadło tyle deszczu, co przez trzy wiosenne miesiące.

 

W połowie maja 2014 roku terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii nawiedziły największe od stu lat powodzie. W Bośni w ciągu trzech dni (13-15 maja 2014 roku) spadło tyle deszczu, co przez trzy wiosenne miesiące. Były to najbardziej intensywne deszcze odkąd rozpoczęto pomiary opadów w 1894 roku. Katastrofa dotknęła bezpośrednio prawie połowę ludności Bośni i Hercegowiny, powodując straty materialne liczone w setkach milionów euro. Powodzie pochłonęły 51 ofiar śmiertelnych. W Bośni aż 950 tys. osób musiało opuścić swoje domy.

unnamed (1)

Zespół PCPM oszacował potrzeby na obszarze północnej Bośni i Hercegowiny, działając w trójkącie Brko – Doboj – Šamac. Miejscowości położone w dolinie rzeki Bosna, takie jak 45-tysięczny Doboj, zostały zalane w ciągu godziny. Eksperci PCPM określili, że najgorsza sytuacja panuje w 15-tysięcznym mieście Šamac, które znajdowało się pod wodą przez ponad 10 dni. W jego rejonie dokonali dystrybucji najbardziej potrzebnych po obniżeniu stanu wody środków czystości oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i wstępnej renowacji budynków. Raporty na temat sytuacji humanitarnej przygotowane przez zespół PCPM zostały zamieszczone na portalu informacyjnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

unnamed (5)

W drugiej fazie PCPM prowadziło dwutorowe działania w dwóch najbardziej zniszczonych po powodzi rejonach północnej Bośni i Hercegowiny. Po pierwsze doposażono szkoły podstawowe i liceum w Šamacu oraz Grebnicy, do których uczęszcza łącznie ponad 1100 dzieci, a które są jedynymi tego rodzaju placówkami w całym mieście. Po drugie udzielono poszkodowanym pomocy w powrocie do domów. Dzięki programowi finansowanemu przez Polską Pomoc 91 rodzin z Šamaca i okolicznych wsi (gmina Šamac i Domaljevać-Šamac) otrzymało wsparcie w zakresie: podstawowych remontów, w tym malowania ścian, gipsowania, suszenia, zakupu cementu, farb, instalacji podłóg; zakupu oraz instalacji drzwi i okien; wyposażenia domu (lodówki, piece grzewcze, kuchenki, łóżka, pralki).

unnamed (4)

unnamed (3)

 

Prosimy o wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM

Zespół Ratunkowy PCPM, jedyny zespół szybkiego reagowania kryzysowego prowadzony przez polską organizację pozarządową, jest finansowany wyłącznie ze środków własnych PCPM i dobrowolnych wpłat.

Prosimy o wsparcie jego działalności i misji w Polsce i na świecie poprzez dokonanie internetowego przelewu bankowego w wysokości:

Środki pozyskane z dobrowolnych wpłat zostaną wykorzystane na sfinansowanie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz kryzysami humanitarnymi, m.in. na zakup leków i sprzętu ratowniczego, transport do krajów dotkniętych katastrofą, zakwaterowanie polskich ratowników oraz inne koszty operacyjne.

Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

Jeżeli woleliby Państwo dokonać przelewu dowolnej kwoty podajemy nasz numer konta:

  • Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
    mBank S.A.
    18 1140 1010 0000 5228 6800 1001
    Tytuł wpłaty: wpłata na Zespół Ratunkowy PCPM

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.

polskapomoclogostrona2014