Bośnia: Pomoc ofiarom powodzi

Bośnia: Pomoc ofiarom powodzi

W połowie maja 2014 roku terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii nawiedziły największe od stu lat powodzie. W ciągu trzech dni (13-15 maja 2014 roku) spadło tyle deszczu, co przez trzy wiosenne miesiące.

W połowie maja 2014 roku terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii nawiedziły największe od stu lat powodzie. W Bośni w ciągu trzech dni (13-15 maja 2014 roku) spadło tyle deszczu, co przez trzy wiosenne miesiące. Były to najbardziej intensywne deszcze odkąd rozpoczęto pomiary opadów w 1894 roku. Katastrofa dotknęła bezpośrednio prawie połowę ludności Bośni i Hercegowiny, powodując straty materialne liczone w setkach milionów euro. Powodzie pochłonęły 51 ofiar śmiertelnych. W Bośni aż 950 tys. osób musiało opuścić swoje domy.

unnamed (1)

Zespół PCPM oszacował potrzeby na obszarze północnej Bośni i Hercegowiny, działając w trójkącie Brko – Doboj – Šamac. Miejscowości położone w dolinie rzeki Bosna, takie jak 45-tysięczny Doboj, zostały zalane w ciągu godziny. Eksperci PCPM określili, że najgorsza sytuacja panuje w 15-tysięcznym mieście Šamac, które znajdowało się pod wodą przez ponad 10 dni. W jego rejonie dokonali dystrybucji najbardziej potrzebnych po obniżeniu stanu wody środków czystości oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i wstępnej renowacji budynków. Raporty na temat sytuacji humanitarnej przygotowane przez zespół PCPM zostały zamieszczone na portalu informacyjnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

unnamed (5)

W drugiej fazie PCPM prowadziło dwutorowe działania w dwóch najbardziej zniszczonych po powodzi rejonach północnej Bośni i Hercegowiny. Po pierwsze doposażono szkoły podstawowe i liceum w Šamacu oraz Grebnicy, do których uczęszcza łącznie ponad 1100 dzieci, a które są jedynymi tego rodzaju placówkami w całym mieście. Po drugie udzielono poszkodowanym pomocy w powrocie do domów. Dzięki programowi finansowanemu przez Polską Pomoc 91 rodzin z Šamaca i okolicznych wsi (gmina Šamac i Domaljevać-Šamac) otrzymało wsparcie w zakresie: podstawowych remontów, w tym malowania ścian, gipsowania, suszenia, zakupu cementu, farb, instalacji podłóg; zakupu oraz instalacji drzwi i okien; wyposażenia domu (lodówki, piece grzewcze, kuchenki, łóżka, pralki).

unnamed (4)
unnamed (3)

Prosimy o wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM

Zespół Ratunkowy PCPM, jedyny zespół szybkiego reagowania kryzysowego prowadzony przez polską organizację pozarządową, jest finansowany wyłącznie ze środków własnych PCPM i dobrowolnych wpłat.

Prosimy o wsparcie jego działalności i misji w Polsce i na świecie

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

Twoje dane:
* Pole wymagane

Środki pozyskane z dobrowolnych wpłat zostaną wykorzystane na sfinansowanie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz kryzysami humanitarnymi, m.in. na zakup leków i sprzętu ratowniczego, transport do krajów dotkniętych katastrofą, zakwaterowanie polskich ratowników oraz inne koszty operacyjne.

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.

polskapomoclogostrona2014