PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Szkolenia Zespołu Ratunkowego

Nasza kadra stali się kształci, aby móc nieść kompleksową, fachową pomoc w nawet najtrudniejszych warunkach.

 

9-10 stycznia 2016

Pierwsze spotkanie Zespołu Ratunkowego po jesiennej rekrutacji, w pełnym składzie, z nowymi jego członkami. Tym razem tematem szkolenia była wiedza z zakresu środowisk, w których będą pracować nasi ratownicy. Zajęcia objęły kwestie organizacji, koordynacji i specyfiki międzynarodowych operacji humanitarnych i ratunkowych w sytuacji kryzysów i katastrof. Prezes PCPM, mający unikalne w skali naszego kraju, praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach przekazywał swoją wiedzę w oparciu o konkretne przykłady akcji pomocowych na całym świecie. Jednym z omawianych przykładów było trzęsienie ziemi w Nepalu, w czasie którego wielu z członków ZR zdobyło swoje „ostrogi”. Drugim elementem szkolenia była tematyka bezpieczeństwa misji międzynarodowych i personelu, które dla organizacji takich jak PCPM są bezwzględnym priorytetem.

3-4 grudnia 2015

10

Członkowie Zespołu Ratunkowego PCPM uczyli się jak ratować poszkodowanych w trudnym terenie przy użyciu technik alpinistycznych. Dzięki ciekawemu ukształtowaniu Doliny Białej, nasz zespół miał możliwość wykorzystania wiedzy na stromych, kamienistych zboczach Klimczoka. Pod okiem doświadczonych instruktorów Grupy Beskidzkiej GOPR nasi lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki zdobywali umiejętności z zakresu budowania stanowisk w terenie górskim, prowadzenia asekuracji, a także korzystania z przyrządów do wychodzenia po linie oraz zjazdów na niej. Ratownicy PCPM doskonalili się z technik bezpiecznego dotarcia do osoby poszkodowanej, zabezpieczenia jej we właściwy sposób w specjalistycznych noszach wysokościowych oraz ewakuacji z wykorzystaniem różnego rodzaju układów wyciągowych. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli Zespołowi na bezpieczne prowadzenie działań w przypadku wyjazdu w rejony trudno dostępne. Rozbudzona w trakcie szkoleń ciekawość i pasja na pewno zmobilizuje nas do organizacji kolejnego, bardziej zaawansowanego technicznie szkolenia w tym zakresie. Serdeczne podziękowania dla szkoleniowców z Grupy Beskidzkiej GOPR za przygotowanie scenariuszy symulacji, udostępnienie Stacji Centralnej i wieży wysokościowej oraz wyjątkową gościnność.

29 listopada 2015

3

Ćwiczymy, trenujemy, utrwalamy naszą wiedzę po to, żeby szybciej i lepiej pomagać, ale jesteśmy też otwarci na nowości. Szczególnie jeśli od nich zależy szybkość naszej reakcji i czas potrzebny na ratowanie zdrowia i życia osób, którym pomagamy. Dlatego wzięliśmy udział w eksperymencie telemedycyny, czyli medycyny na odległość, która pozwala przełamać geograficzne bariery i przeprowadzić diagnozę, a nawet operację z innego miejsca. Symulowany przypadek medyczny „wydarzył się” w Rzeszowie, tymczasem skonsultować mogliśmy go tylko ze specjalistami z Warszawy. Nasi pozoranci bardzo wczuli się w swoje role. Całość dała naprawdę realistyczne efekty. Prezentację przy użyciu technik komunikacji satelitarnej specjalnie dla ratowników PCPM przygotowali specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

16-17 Czerwca 2015

11417793_732353603540006_3444993307688882426_o

Zespół Ratunkowy PCPM ćwiczył techniki ratownictwa wodnego na jeziorze Nyskim. Dwudniowe wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia praktyczne pozwoliły zrozumieć jak będą wyglądać nasze działania w środowisku wodnym. Program był napięty, ale nauczyliśmy się naprawdę dużo. Poznaliśmy indywidualne i zespołowe techniki ratownictwa, sprzęt, teorię działań ratowniczych na dużych akwenach. Całość uwieńczona była symulacją katastrofy statku przewożącego uchodźców w odległym kraju. Co ciekawe, nieprzewidziane w programie zajęć poznanie zachowań w pierwszych fazach hipotermii okazało się jednym z ważniejszych doświadczeń wyniesionych ze szkolenia. Dziękujemy naszym przyjaciołom z nyskiego WOPR-u oraz wszystkim innych grupom, z którymi i dzięki którym mieliśmy przyjemność trenować.

15-16 kwietnia 2015

2

Ćwiczenia reagowania kryzysowego EDEN w Tarnobrzegu. W ramach większej symulacji obejmującej siły ratownicze z kilku województw, członkowie Zespołu Ratunkowego wraz z kolegami z Państwowej Straży Pożarnej ćwiczyli funkcjonowanie AMP (Advanced Medical Post) jako elementu dużej akcji pomocowej w sytuacji katastrofy. W ciągu 36 godzin ciągłej pracy nasi doktorzy, ratownicy i pielęgniarki udzielili pomocy prawie 60 „poszkodowanym”, opiekowali się niemowlętami, dziećmi, dorosłymi z lekkimi oraz poważnymi obrażeniami, hipotermią czy zatrzymanym krążeniem. Niektórzy z nich spędzili w naszym AMP wiele godzin pod obserwacją. Trudno przecenić zdobyte w trakcie ćwiczeń doświadczenie i wiedzę. Nieczęsto, szczególnie ratownicy medyczni, mają możliwość prowadzenia obserwacji pacjenta przez długi czas i reagowania na bieżąco na zmiany zachodzące w jego organizmie. W trakcie symulacji zaznajomiliśmy się również z zaawansowanym sprzętem symulacyjnym oraz technikami wykorzystania lekkich przenośnych aparatów USG. Wielkie podziękowania dla kolegów i koleżanek z Państwowej Straży Pożarnej za pomoc i wspólnie spędzone godziny na „dyżurach”. Dziękujemy też wszystkim, którzy dostarczając nam sprzęt wpłynęli na wysoką realność tej symulacji.

18-19 lutego 2015

DSC_6209

W dniach 18 i 19 lutego Zespół Ratunkowy PCPM szkolił umiejętności ratowania zdrowia i życia ludzkiego w warunkach jednego z najbardziej nieprzewidywalnych kataklizmów, jakim jest trzęsienie ziemi. Dwudniowe ćwiczenia odbyły się w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu. Szkolenia objęły poznanie środowiska pracy grup poszukiwawczo-ratowniczych – działań na gruzowisku, akcji poszukiwawczych, w tym ewakuacji z miejsc trudno dostępnych i w warunkach nocnych. Celem programu treningowego, przygotowanego specjalnie dla Zespołu Ratunkowego PCPM, jest budowa i sukcesywne rozszerzanie grupy, która z powodzeniem będzie mogła działać podczas międzynarodowych akcji ratowniczych. Dzięki wiedzy, którą uzyskaliśmy od najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie działań poszukiwawczo-ratowniczych nauczyliśmy jak działać na obszarach miejskich zrujnowanych kataklizmem, jak współpracować z grupami USAR oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo.

19 grudnia 2014

15

19 grudnia Zespół Ratunkowy PCPM zebrał się po raz pierwszy w nowym składzie, z koleżankami i kolegami, którzy pomyślnie przeszli jesienną rekrutację. W trakcie spotkania omówiliśmy sobie kwestie organizacji i sposobu działania Zespołu, plany na najbliższy rok, w tym program szkoleń zgrywających. Głównym celem prezentacji było przedstawienie specyfiki ratowniczych działań międzynarodowych oraz funkcjonowania za granicą w różnych warunkach. Spotkanie nie byłoby jednak pełnowartościowe gdyby zabrakło w nim szkolenia praktycznego. Trenowaliśmy zdarzenia mnogie przy ograniczonym dostępie do sprzętu oraz w utrudnionych warunkach pogodowych (wieczór i deszcz).

Wsparcie dla Zespołu Ratunkowego PCPM

Zespół Ratunkowy PCPM, jedyny zespół szybkiego reagowania kryzysowego prowadzony przez polską organizację pozarządową, jest finansowany wyłącznie ze środków własnych PCPM i dobrowolnych wpłat.

Działalność Zespołu Ratunkowego PCPM można wesprzeć wpłatą za pośrednictwem internetowego przelewu bankowego w wysokości:

Środki pozyskane z dobrowolnych wpłat zostaną wykorzystane na sfinansowanie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz kryzysami humanitarnymi, m.in. na zakup leków i sprzętu ratowniczego, transport do krajów dotkniętych katastrofą, zakwaterowanie polskich ratowników oraz inne koszty operacyjne.

Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

Jeżeli woleliby Państwo dokonać przelewu dowolnej kwoty podajemy nasz numer konta:

  • Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
    mBank S.A.
    18 1140 1010 0000 5228 6800 1001
    Tytuł wpłaty: wpłata na Zespół Ratunkowy PCPM

Możesz też ustanowić w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczne wsparcie działań PCPM lub skorzystać z PayPal klikając na przycisk poniżej:

btn_donateCC_LG

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.