Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Jesteśmy organizacją humanitarną, co oznacza, że pomagamy wszystkim bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, dbając o to, aby nasze działania nie pogłębiały lokalnych napięć.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) powstała w 2006 roku. Jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000259298) specjalizującą się w pomocy międzynarodowej:

 • humanitarnej (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, kryzysów lub konfliktów);
 • rozwojowej (wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego);
 • ratunkowej (udzielanie pomocy medycznej, ratowniczej w sytuacji katastrof naturalnych i antropogenicznych).

Dotychczas realizowaliśmy projekty w Libanie, Ukrainie, Nepalu, Peru, Sudanie Południowym, Ugandzie, Tadżykistanie, Palestynie, Gruzji, Etiopii, Kenii, Zambii, Tanzanii, Bośni i Hercegowinie oraz na Madagaskarze.

Pamiętając o pomocy, jaką my Polacy otrzymywaliśmy z Zachodu po II Wojnie Światowej podczas lat PRL-u czy nawet po przemianach w 1989 r., kiedy inni rezygnowali dla nas z części swoich zasobów, uważamy, że jako średniej wielkości kraj ponosimy część odpowiedzialności za losy świata i nie powinniśmy pozostawać obojętni na cierpienie ludzi w innych krajach.

PCPM jest największym odbiorcą środków z polskiego rządu (Polskiej Pomocy) w ostatnich latach. Nasz budżet operacyjny wyniósł 19,53 mln PLN (ok. 5,30 mln USD) w 2017 roku.

MISJA

Misją Fundacji PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie przy zachowaniu podstawowych zasad: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Nasze działania kierujemy bezpośrednio do beneficjentów w wybranych rejonach świata. Jednocześnie nie odwracamy się od innych części globu. Jesteśmy blisko, nie oceniamy.

Przez działania na arenie międzynarodowej staramy się przyczynić do budowania pozytywnego wizerunku Polski, nie tylko jako kraju, który swój potencjał gospodarczy może dzielić z innymi, ale także kraju, który w przeszłości taką pomoc otrzymał.

WIZJA

Fundacja PCPM jest pozarządową organizacją działającą pod polską flagą w imieniu polskich instytucji i indywidualnych darczyńców. Pracujemy w obszarach pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej, przy wykorzystaniu zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Posiadamy także trwałe struktury terenowe oraz stabilne relacje z partnerami lokalnymi. Pomagamy, współczujemy, aktywizujemy.

REAGUJEMY NA KATASTROFY

wyposażony w lekkie i średnie szpitale polowe, zgodnie z wytycznymi WHO Zespół Ratunkowy PCPM (EMT) niesie pomoc jako:

 1. Type 1 EMT – zdolny jest do niesienia pomocy nawet w najbardziej zniszczonych obszarach przez okres od 2 tygodni do 1 miesiąca, posiadając własny zapas leków i materiałów opatrunkowych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej.
 2. Type 2 EMT – szpital polowy z 20 łóżkami, samowystarczalny przez 2 tygodnie bez chirurgii i rentgena.

Czas wylotu: 24 godziny

Pierwszym działaniem Zespołu Ratunkowego PCPM była pomoc po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 roku.

POMOC HUMANITARNA

Koncentrujemy się przede wszystkim na uchodźcach i przesiedleńcach wewnętrznych, a także na odbudowie i stabilizacji krajów po zakończeniu konfliktu.

 1. Zapewnienie schronienia w sytuacjach awaryjnych w obozach, poza obozami, a także w miastach. Zapewniamy schronienia dla uchodźców poprzez wsparcie ich finansowo w opłacaniu czynszu (w Libanie i na Ukrainie), poprawę warunków życia w obozach dla uchodźców (Arsal, Liban) i w środowisku miejskim (Bejrut, Liban).
 2. Tymczasowe schronienie. PCPM po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 roku zbudował tymczasowe schronienia w dwóch wioskach oraz  dostarczył 500 tymczasowych domów IKEA dla uchodźców wewnętrznych w regionie Mosulu w Iraku.
 3. Pomoc finansowa – PCPM zapewnia warunkowe wsparcie pieniężne na:
  • opłatę czynszu za wynajem lub inne schronienie (Cash for Rent w Libanie i na Ukrainie),
  pomoc na zimę (zakup opału, odzieży).
  oraz bezwarunkowe wsparcie pieniężne zgodnie z lokalnymi wytycznymi pomocy finansowej (Liban).
 4. Prace publiczne i zatrudnienie – PCPM wspiera osoby dotknięte konfliktami i kryzysami humanitarnymi poprzez kreowanie dla nich nowych miejsc pracy i tym samym pozwolenie im na uniezależnienie się od pomocy humanitarnej (program Cash for Work w Libanie). Tożsamy program prowadzimy w Ukrainie, gdzie zatrudniamy przy współpracy z samorządami osoby do prac publicznych.
 5. Wsparcie socjalne. PCPM prowadzi klinikę stacjonarną i mobilną, a także centrum edukacji dla syryjskich uchodźców w Libanie.
 6. Poprawa jakości usług publicznych. PCPM wsparło szkoły przyjmujące uchodźców wewnętrznych we wschodniej Ukrainie oraz  wybudowało tymczasowe kliniki w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego Bidi Bidi w Ugandzie, a także zapewniliśmy zakwaterowanie personelowi medycznemu.

POMOC ROZWOJOWA

W naszych działaniach skupiamy się głównie na wsparciu ekonomicznego rozwoju i kreowaniu nowych miejsc pracy w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.

 1. Ograniczenie ryzyka katastrof i budowanie zdolności służb ratowniczych. Od 2014 roku, dzięki dofinansowaniu programu Polska Pomoc, PCPM wdrożyło największy w Kenii program szkoleń straży pożarnej, z którego skorzystało ponad 40%  kenijskich strażaków i ułatwiło tworzenie służb ratowniczych w kilku okręgach tego kraju. Obecnie PCPM tworzy Centralny Ośrodek Szkolenia Strażackiego, który mieści się na peryferiach Nairobi. Będą tam szklić się zarówno strażacy z Kenii, jak innych krajów Afryki Wschodniej. PCPM planuje wyprodukować pierwszy w Kenii samochód strażacki produkowany, który może być wzorem dla ratowniczych pojazdów w tym regionie. W Tanzanii Fundacja PCPM prowadzi programy wsparcia medycyny ratunkowej w regionie Dar es Salaam – największego i najliczniejszego miasta Tanzanii. W ośmiu miastach Etiopii, Sudanie Południowym i Libanie wdrożyliśmy programy szkoleniowe straży pożarnej i pogotowia. W Gruzji PCPM przeszkoliło samorządy lokalne w zarządzaniu katastrofami i zainstalowało systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią.
 2. Energia słoneczna i wodna. PCPM dostarczyło oświetlenie słoneczne do ponad 500 wiejskich szkół (300 000 dzieci) w południowej Etiopii i opracowało projekty dla kilku małych i średnich elektrowni słonecznych i sieci elektrycznych. PCPM przygotowuje obecnie budowę zapory wodnej w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie.
 3. Społeczne/niedrogie mieszkania. We współpracy z Bankiem Światowym, PCPM realizuje projekt mieszkaniowy finansowany przez rząd polski w Burkina Faso, który dotyczy dotkliwego niedoboru domów dla najbiedniejszych rodzin, a także zapewnia szkolenia w zakresie murowania, tworząc tym samym miejsca pracy. Niskokosztowa budowa domów, szkół i spichlerzy jest ważnym elementem rozwiązywania podstawowych przyczyn ruchów migracyjnych i może zostać rozszerzona do Nigru i Mali.
 4. Wsparcie dla rolnictwa i spółdzielni w Libanie, Palestynie i Kenii. PCPM koncentruje się na wsparciu przetwarzania żywności i szkoleniach w zakresie marketingu w celu zwiększenia wartości dodanej produkcji rolnej i dochodów rolników. PCPM ułatwia ekspertyzę produktów spożywczych z Palestyny ​​i Libanu na rynek UE. W Palestynie pilotujemy nowe technologie oszczędzania wody, w tym ulepszone oczyszczanie ścieków.
 5. Strefy przemysłowe. PCPM współpracuje z UNDP i innymi agencjami ONZ w Kenii w nadchodzącym projekcie, w ramach którego powstanie kilka małych i średnich stref przemysłowych, które przyniosą korzyści przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Rozwój terenów zielonych obejmowałby działki przemysłowe, sieć wodno-kanalizacyjną, dostęp do dróg, a także stację straży pożarnej i podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja)