Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM (Poland Emergency Medical Team PCPM) jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolnym do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 48 godzin.

Zespół jest prowadzony i finansowany przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) jako część jej działalności statutowej. W miejscu katastrofy działa pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W skład Zespołu Ratunkowego PCPM wchodzą sprawdzeni i doświadczeni ochotnicy: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy GOPR, strażacy i inni ratownicy specjalistyczni oraz wspierający ich pracownicy humanitarni PCPM (w sumie ponad 80 osób). Grupa specjalistów związanych z Zespołem Ratunkowym PCPM jest systematycznie ćwiczona i rozszerzana. Prowadzone kilka razy w roku szkolenia przygotowują ratowników do działania w grupie oraz specyfiki akcji międzynarodowych.

Od wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM służył w swoja wiedzą i umiejętnościami przy projektach Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Od marca do września W Centrum Tranzytowym przy dworcu Warszawa Wschodnia Zespół prowadził punkt medyczny, pomagając przybywającym do Centrum uchodźcom. W okresie tych 6 miesięcy, Fundacja PCPM przyjęła tam ponad 35 tys. osób. Od września 2022 roku Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM pracuje w Medycznym Centrum Tranzytowym MEDEVAC Hub w Jasionce pod Rzeszowem.

Specjaliści z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM w 2020 roku uczestniczyli w aż sześciu misjach eksperckich we Włoszech, Kirgistanie, Tadżykistanie, Etiopii, Libanie i Madagaskarze. Wszystkie niosły wsparcie medykom i placówkom medycznym leczącym chorych na COVID-19. Dodatkowo po sierpniowym wybuchu w bejruckim porcie grupa ratowników i lekarzy wyjechała z pomocą do Libanu. Doświadczenie zebrane razem z włoskimi lekarzami w Brescii tuż po ogłoszeniu pandemii, kiedy oczy całego świata były skupione na ich pracy – przekazywali przez cały rok podczas regularnych misji na trzech kontynentach. Zasilali zespoły lekarzy w placówkach położonych w górach, w miejscach, gdzie dostęp do opieki medycznej był ograniczony, gdzie brakowało bieżącej wody czy medycznego personelu. Rozległym doświadczeniem dzielą się nadal – także online, równolegle pracując w macierzystych placówkach w Polsce. Mimo wielu intensywnych misji nie zostawili zatem bez pomocy macierzystych placówek w Polsce. To pozwala określać polski zespół, jednym z najbardziej doświadczonych w Europie i poza jej granicami walce z COVID-19.

Polskie szpitale korzystają z namiotów fundacji PCPM

Wcześniejsze doświadczenia:

 • Trzęsienie ziemi w Nepalu (kwiecień 2015) – ZR PCPM prowadził punkt pierwszej pomocy medycznej w najbardziej zniszczonym regionie kraju (Sindupalchowk). Byliśmy pierwszym zespołem, który niósł pomoc medyczną w dolinie górskiej, gdzie zginęło ponad 3000 osób. Dzięki hojnemu wsparciu Polaków, PCPM mógł nie tylko ratować życie i zdrowie poszkodowanych, ale także zapewnić dach nad głową mieszkańcom dwóch zniszczonych wsi.
 • Kryzys humanitarny w Iraku (marzec – kwiecień 2016) – W odpowiedzi na apel władz Irackiego Kurdystanu, lekarze z ZR PCPM wspierali działanie oddziału ratownictwa medycznego w głównym szpitalu w Erbilu, do którego docierały m.in. osoby ranne w walkach z tzw. Państwem Islamskim.
 • Liban – Kryzys uchodźców syryjskich (2015 – 2017) – Lekarze i ratownicy medyczni ZR PCPM wspierają wiedzą ekspercką ośrodek zdrowia dla uchodźców syryjskich, prowadzony przez PCPM w Libanie (5 km od granicy z Syrią) oraz kliniki mobilnej, która dociera do kilkunastu obozów uchodźców.
 • Powodzie w Peru (kwiecień – maj 2017) – Na prośbę Prezydenta Peru, p. Pedro Kuczyńskiego, wystosowaną do Ambasady RP w Limie, ZR PCPM wsparł funkcjonowanie szpitala polowego w miejscowości Huarmey, zniszczonej przez powodzie i lawiny błotne.
 • Uganda – Kryzys uchodźców z Południowego Sudanu (czerwiec 2017) – ZR PCPM przygotował szpital i ośrodki zdrowia na granicy Ugandy i Południowego Sudanu do skutecznego niesienia pomocy rannym uchodźcom, w tym osobom z ranami postrzałowymi. Leczył i prowadził szkolenia dla personelu szpitala w Midigo na północy Ugandy w 2018 roku.
 • Palestyna – szkolenia medyczne (wrzesień 2018) – dwóch instruktorów – członków Zespołu, prowadziło w Palestynie dwutygodniowe szkolenie dla ratowników medycznych oraz reprezentantów międzynarodowego zespołu szybkiego reagowania PICA (Palestine International Cooperation Agency) w zakresie zarządzania kryzysowego i zdarzeń masowych.
 • Kenia 2018 – Członkowie ZR prowadzili w Kenii, w ramach realizowanego tam projektu finansowanego ze środków programu współpracy rozwojowej, szkolenia strażaków w zakresie podstawowych i zaawansowanych czynności medycznych. Szkolenia odbywały się w Centrum Treningowym w Kiambu, a także w kilku stacjach strażackich na terenie innych hrabstw Kenii, m.in. Muranga, Meru, Kilifi. Przy okazji prowadzonych szkoleń, dwuosobowa reprezentacja Zespołu wzięła udział w zawodach ratowników medycznych, organizowanych w grudniu 2018 roku przez KCEMT (Kenya Council of Emergency Medical Technicians – Kenijskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych).
 • W 2019 roku ratownicy brali udział w projektach realizowanych przez Fundację PCPM: prowadzili szkolenia medyczne w Libanie, szkolenia dla strażaków w Kenii oraz dla personelu karetek pogotowia i członków Zespołu Szybkiego Reagowania w Palestynie. Na podstawie obserwacji pracy koleżanek i kolegów z Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca stworzyli raport, który stał się podstawą do opracowania planów szkoleniowych dla lokalnych ratowników.
 • W 2020, roku wybuchu pandemii COVID-19, Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM odwiedził z misją medyczną 6 państw: Włochy, Tadżykistan, Kirgistan, Etiopię, Liban i Madagaskar.
 • Po gigantycznej eksplozji w porcie w Bejrucie, w sierpniu 2020 roku Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM wsparł lokalnych medyków w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców stolicy Libanu. Ratownicy PCPM przyjmowali pacjentów w klinice mobilnej, gdy w szpitalach brakowało miejsca. Pomagali także na ulicach. Ludzie, którzy do nich przychodzili albo nie zgłosili się do szpitala tuż po wybuchu, albo zostali ranni podczas odgruzowywania miasta.
 • W 2021 roku Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM wsparł brytyjskich medyków z UK-MED w Malawi. Brytyjsko – polski zespół zasilił malawijską służbę zdrowia, prowadząc szkolenia dla medyków i opiekując się pacjentami. Misja finansowana przez rząd Wielkiej Brytanii (DFID) trwała osiem tygodni. Brytyjsko-polski zespół wyjechał do kraju w południowowschodniej Afryce reagując na czerwony alert Światowej Organizacji Zdrowia. Czerwony alert oznacza, że sytuacja w służbie zdrowia znacznie przerosła możliwości i zasoby kraju.
 • W 2021 roku Medyczny Zespoł Ratunkowy PCPM wsparł także służbę zdrowia w Ugandzie. Polscy medycy wspierali lokalny personel medyczny w leczeniu chorych na COVID-19.
 • W 2021 roku PCPM dołączyło do globalnego programu HERoS (Health Emergency Response In Interconnected Systems), którego celem jest zwiększenie skuteczności radzenia sobie z rozprzestrzenianiem się Covid-19, poprzez wykorzystanie do tego nowych technologii a tym samym skuteczniejsze dbanie o bezpieczeństwo pacjentów na całym świecie. Inicjatywa zrzeszająca międzynarodowe zespoły medyczne, w tym Włoski Czerwony Krzyż i Projekt Nadzieja, ma za zadanie wypracowanie jak najskuteczniejszych standardów skutecznego reagowania kryzysowego na całym świecie. HERoS tworzy i dostarcza rozwiązania i wytyczne dla lepszego zarządzania kryzysowego, koncentrując się na medykach – osobach reagujących na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego, by jak najlepiej zadbać o ich potrzeby. Dzięki eksperckiemu wsparciu medycy mogą lepiej się samoorganizować, mądrze koordynować działania i szybko dopasowywać się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Aby osiągnąć ten cel, HERoS wspiera innowacje organizacyjne i techniczne, takie jak wykorzystanie dronów przy dystrybucji szczepionek. Projekt rozpisany jest na okres od kwietnia 2020 do roku 2023.
 • W połowie listopada 2021 roku Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM (EMT) przejął działania od grupy “Medyków na Granicy” i udzielał pomocy medycznej poza strefą stanu wyjątkowego podczas kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim. Medycy z Fundacji PCPM działali w małych zespołach na 24-godzinnych dyżurach. Dojeżdżali karetką do potrzebujących i poszkodowanych osób, korzystając w większości z wyposażenia przekazanego nam przez osoby prywatne i firmy (w tym, samochodów, karetki, sprzętu). Zespół medyczny PCPM korzystał także z własnych zasobów, uzupełniając zapasy leków czy środków opatrunkowych.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest certyfikowany przez WHO jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team – EMT jako jeden z siedmiu na świecie takich zespołów działających przy NGO. Zgodnie w wymogami WHO jest on zdolny do niesienia pomocy nawet w najbardziej zniszczonych obszarach przez okres od 2 do 4 tygodni, posiadając własne namioty szpitalne, zapas materiałów medycznych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej – łącznie prawie 5 ton wyposażenia. W akcji ratunkowej uczestniczy zazwyczaj od 16 do 20 osób.

Zgodnie z wymogami WHO, Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest całkowicie samowystarczalny i gotowy do działań nawet w regionach kompletnie zniszczonych przez trzęsienia ziemi lub huragany. Ze względu na uczestnictwo w systemie reagowania kryzysowego WHO, ZR PCPM działa przede wszystkim poza terytorium Unii Europejskiej.

Działania Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM są finansowane głównie ze środków własnych Fundacji PCPM i dobrowolnych wpłat Sponsorów – zarówno korporacyjnych, jak i prywatnych.

[wplata]

W szczególności poszukujemy:

Wsparcia finansowego, potrzebnego do zakupu:

 • Namiotów szpitalnych,
 • Odzieży ochronnej.

Wsparcia rzeczowego, w postaci m.in.:

 • Przenośnego aparatu USG
 • Sprzętu medycznego,
 • Środków opatrunkowych,
 • Leków (posiadamy odpowiednie uzgodnienia z GIF),
 • Sprzętu do satelitarnej transmisji danych,
 • Ubezpieczeń, w tym OC lekarzy,
 • Konsultacji prawnych.

Współpracy z hurtownią farmaceutyczną w zakresie wywozu leków za zgodą GIF.

darowizna PCPM

darowizna PCPM

darowizna PCPM

Twoje dane:
* Pole wymagane

Facebook / Twitter