Szkolenia Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

Szkolenia Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

Nasza kadra nieustannie się kształci i trenuje, aby móc nieść kompleksową, fachową pomoc w nawet najtrudniejszych warunkach.

Czerwiec 2023

W czerwcu odbyły się manewry z nowymi członkami MedycznegoZespołu Ratunkowego PCPM. W ramach ćwiczeń w ekspresowym tempie rozstawiliśmy nasz szpital polowy. Scenariusz, jaki przyjęliśmy, to akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi na Borneo. Chcieliśmy pomóc turystom uwięzionym na szlaku na szczyt Kinabalu. To było 137 osób.

Maj 2023

Rekrutacja terenowa na Jurze była ostatnim etapem naboru do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. W tym roku zespół powiększył się o kilkadziesiąt osób. PCPM szukał najlepszych specjalistów zdolnych do podejmowania działań w ekstremalnych warunkach klęsk żywiołowych czy epidemiologicznych. Fundacja poszukiwała nie tylko lekarzy różnych specjalności. Potrzebni są pielęgniarze, ratownicy medyczni i logistycy zapewniający sprawne funkcjonowanie szpitali polowych Fundacji. Oprócz wiedzy i doświadczenia merytorycznego warunkiem niezbędnym udziału w misjach Fundacji jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i odporność na stres towarzyszący działaniom ratunkowym. Konieczna jest znajomość języka angielskiego, atutem dodatkowym są inne języki szczególnie francuski i hiszpański powszechnie używane w krajach Afryki i Ameryki Południowej.

Rekrutację rozpoczęły działania logistyczne polegające na przygotowaniu terenu, rozstawieniu szpitala polowego, doprowadzenia wody i prądu, organizacji kuchni i punktów sanitarnych. Późnym popołudniem do bazy przybyli medycy różnych specjalności, dla których przygotowano 24 godzinne działania terenowe.

O godzinie 21 rozpoczęła się nocna część rekrutacji. Zadania nocne polegają na sprawdzeniu umiejętności współpracy w grupie i kreatywnym rozwiązywaniu nietypowych zadań, na przykład działań zespołu w warunkach kompletnego braku widoczności. Nocą odbył się również bieg przełajowy na dystansie 3 km poprzedzony intensywnymi ćwiczeniami fizycznymi. Testowane były przeróżne scenariuszy z szerokiej gamy obrażeń jakie mogli napotkać przyszli ratownicy. Scenariusze obejmował nawet poznanie kulturowego kontekstu udzielania pomocy medycznej, gdy niespodziewanie do akcji wkroczył agresywny członek rodziny.

Kwiecień 2023

Kolejne szkolenie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. W kwietniu nasi ratownicy przeszli szkolenie z postępowania ratowniczego przy zdarzeniach masowych z dużą liczbą poszkodowanych. Celem było jak najszybsze i najbardziej efektywne przeprowadzenie segregacji osób poszkodowanych oraz udzielenie im pomocy medycznej. Całość odbyło się w profesjonalnym Centrum Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Luty 2023

Zimowe manewry Medycznego Zespołu Ratunkowego w Andrychowie i Zatorze rozpoczęło omówienie i utrwalenie procedur wyjazdowych na wypadek akcji ratunkowych, zbieranie informacji na temat katastrofy czy kryzysu, liczby ofiar, a także potrzeb, organizacji personelu i przygotowania planu wsparcia mieszkańców regionów dotkniętych klęską. Jednym z etapów były także ćwiczenia logistyczne oraz ćwiczenia ewakuacji pacjentów z użyciem śmigłowca.

Najważniejszą częścią manewrów to treningi ratownictwa z powietrza i transportu poszkodowanych. Podczas śmigłowcowych akcji ratunkowych medycy muszą wiedzieć, jak „przyjmować” śmigłowiec w trudnym terenie, porozumiewać się systemem gestów z pilotem oraz ratownikiem pokładowym. Niemniej istotnym jest zabezpieczanie siebie i pacjentów przy pomocy lin, transportowanie sprzętu czy noszy. Medycy trenowali też desant przez skok z niskiego zawisu.

Przeprowadzanie tego typu ćwiczeń podnoszących kwalifikacje i utrwalających wysoki poziom wyszkolenia możliwe są dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej (Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, przy 25 proc. wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW).

Grudzień 2022

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM doskonalił zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dzieciom. Kurs EPALS prowadzony był przez KRG – Kursy Resuscytacji Gdańsk dzięki wsparciu z EU Civil Protection & Humanitarian Aid i współfinansowaniu z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W tym samym miesiącu członkowie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM przeszli w Krakowie specjalistyczne szkolenie przygotowujące do akcji ratunkowych po skażeniu chemicznym, biologicznym, radiologicznym lub nuklearnym tzw. CBRNE. Warsztaty przygotował Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

8-10 listopada 2022

Na przełomie trzech dni Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM zorganizował szkolenia dla niemal 30 medyków wolontariuszy w Górach Stołowych. Szkolili się oni z profesjonalnymi instruktorami. Nasi medycy wzięli też udział w szkoleniu INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT. Dzięki temu instruktażowi nasz zespół EMT nauczył się postępować z pacjentem po urazie w opiece przedszpitalnej. Kurs kończymy certyfikatem ITLS provider. To jedno z międzynarodowych towarzystw, które publikuje wytyczne z tego zakresu.

Sierpień 2022

Druga część szkoleń medyków PCPM w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach.

21-22 lipca 2022

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach doskonalił umiejętności z zakresu USG Point of Care, czyli ultrasonografia w ratownictwie i medycynie ratunkowej oraz airway management, czyli zaawansowane zabezpieczenie drożności dróg oddechowych.

Program HERoS – czerwiec 2022

W ramach globalnego programu współpracy HERoS (Health Emergency Response In Interconnected Systems), którego celem jest poprawa skuteczności reagowania na skutki pandemii, Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM szkolił się w Amsterdamie w Holandii. Wspólnie z ekspertami z całej Europy, naukowcami, medykami innych organizacji analizowaliśmy problemy z jakimi musiały się mierzyć różne grupy medyczne i naukowe podczas misji wspierających walkę z COVID-19 na całym świecie. Wraz z innymi partnerami w programie HERoS medycy PCPM wzięli udział warsztatach z planowania działań i ich symulacji kolejnych potencjalnych pandemii.

Manewry 27-29 – sierpnia 2021

Podczas trzech dni manewrów medycy ćwiczyli m.in. rozstawianie szpitali polowych, oczyszczanie wody, sterylizację sprzętu i koordynację działań ze Światową Organizacją Zdrowia jako jeden z 32 certyfikowanych zespołów ratunkowych na świecie.

Rekrutacja 19 marca – 19 kwietnia 2021

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM szuka chętnych lekarzy i pielęgniarek do dołączenia do ponad stuosobowego zespołu medyków, którzy będą gotowi nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będzie ona potrzebna na świecie.

Rekrutacja 2019 trwa!

W ciągu 14 dni od zakończenia etapu zbierania aplikacji (a więc do końca sierpnia), wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na 2-dniową, praktyczną część rekrutacji, która odbędzie się w terminie 27-29 września 2019 roku.

Manewry 25-26 maja 2019

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM organizował dla swoich członków manewry na terenie gminy Michałowice. Ratownicy EMT PCPM brali udział w postawieniu na pustym terenie szpitala polowego, odbyły się też m.in. symulacje zdarzeń masowych a wszystko pod okiem przedstawicielki Światowej Organizacji Zdrowia.

Rekrutacja 11-12 maja 2018

24. medyków (lekarzy i ratowników) wyselekcjonowanych z większej grupy chętnych przystąpiło do rekrutacji. Kandydaci w ciągu doby mieli do wykonania zróżnicowane zadania. Miały one na celu ocenę zarówno ich umiejętności medycznych, jak i umiejętności pracy w zespole, skuteczności pokonywania strachu i zmęczenia, sprawdzenie kondycji fizycznej czy orientacji w terenie.

Więcej o rekrutacji do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

Starania kandydatów oceniali członkowie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. Z każdą grupą kandydatów szedł opiekun, który przyglądał się kandydatom na każdym etapie działań. Rekrutacja to dopiero początek. Po przyjęciu do grona członków ZR, zanim zostaną dopuszczeni do realizacji zadań ratunkowych poza granicami kraju, czeka ich jeszcze seria szkoleń.

[wplata]

Manewry 11 maja 2018

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM przeprowadził manewry w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ich celem było zbudowanie lekkiego szpitala polowego zgodnie z procedurami przesłanymi do akceptacji przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz sprawdzenie gotowości logistycznej Medycznego Zespołu Ratunkowego do wykonywania zadań ratunkowych. W manewrach wzięli udział ratownicy wszystkich specjalności medycznych oraz zespół wsparcia logistycznego. Każda grupa miała do wykonania zadania z obszaru swojej specjalizacji, zarówno medycznej, jak i wsparcia logistycznego dla szpitala polowego. W manewrach, w roli pozorantów oraz przedstawicieli naszych międzynarodowych partnerów, udział wzięli studenci obcojęzyczni. Dzięki temu ćwiczenia nabrały większej autentyczności i umożliwiły przećwiczenie sposobów radzenia sobie z problemami komunikacyjnymi i kulturowymi.

9-10 stycznia 2016

Pierwsze spotkanie Zespołu Ratunkowego po jesiennej rekrutacji–  w pełnym składzie z jego nowymi członkami. Tematem szkolenia była wiedza z zakresu środowisk, w których będą pracować nasi ratownicy. Zajęcia objęły kwestie organizacji, koordynacji i specyfiki międzynarodowych operacji humanitarnych i ratunkowych w sytuacji kryzysów i katastrof. Prezes PCPM, mający unikalne w skali naszego kraju praktyczne doświadczenie w tych dziedzinach, przekazywał swoją wiedzę w oparciu o konkretne przykłady akcji pomocowych na całym świecie. Jednym z omawianych przykładów było trzęsienie ziemi w Nepalu, w czasie którego wielu z członków ZR zdobyło swoje „ostrogi”. Drugim tematem szkolenia było bezpieczeństwo misji międzynarodowych i personelu, które dla organizacji takich jak PCPM są bezwzględnym priorytetem.

3-4 grudnia 2015

10

Członkowie Zespołu Ratunkowego PCPM uczyli się jak ratować poszkodowanych w trudnym terenie przy użyciu technik alpinistycznych. Dzięki ciekawemu ukształtowaniu Doliny Białej nasz zespół miał możliwość wykorzystania wiedzy na stromych, kamienistych zboczach Klimczoka. Pod okiem doświadczonych instruktorów Grupy Beskidzkiej GOPR nasi lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki zdobywali umiejętności z zakresu budowania stanowisk w terenie górskim, prowadzenia asekuracji, a także korzystania z przyrządów do wychodzenia po linie oraz zjazdów na niej. Ratownicy PCPM doskonalili się z technik bezpiecznego dotarcia do osoby poszkodowanej, zabezpieczenia jej we właściwy sposób w specjalistycznych noszach wysokościowych oraz ewakuacji z wykorzystaniem różnego rodzaju układów wyciągowych. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli Zespołowi na bezpieczne prowadzenie działań w przypadku wyjazdu w rejony trudno dostępne. Rozbudzona w trakcie szkoleń ciekawość i pasja na pewno zmobilizuje nas do organizacji kolejnego, bardziej zaawansowanego technicznie szkolenia w tym zakresie. Serdeczne podziękowania dla szkoleniowców z Grupy Beskidzkiej GOPR za przygotowanie scenariuszy symulacji, udostępnienie Stacji Centralnej i wieży wysokościowej oraz wyjątkową gościnność.

29 listopada 2015

3

Ćwiczymy, trenujemy, utrwalamy naszą wiedzę, ale jesteśmy też otwarci na nowości– szczególnie, jeśli od nich zależy szybkość naszej reakcji i czas potrzebny na ratowanie zdrowia i życia poszkodowanych. Dlatego wzięliśmy udział w eksperymencie telemedycyny, czyli medycyny na odległość, która pozwala przełamać geograficzne bariery i przeprowadzić diagnozę, a nawet operację z innego miejsca. Symulowany przypadek medyczny„wydarzył się” w Rzeszowie, tymczasem skonsultować mogliśmy go tylko ze specjalistami z Warszawy. Nasi pozoranci bardzo wczuli się w swoje role i całość wypadła bardo realnie. Prezentację, przy użyciu technik komunikacji satelitarnej specjalnie dla ratowników PCPM, przygotowali specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

16-17 Czerwca 2015

11417793_732353603540006_3444993307688882426_o

Zespół Ratunkowy PCPM ćwiczył techniki ratownictwa wodnego na jeziorze Nyskim. Dwudniowe wykłady, a przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, pozwoliły zrozumieć, jak będą wyglądać nasze działania w środowisku wodnym. Intensywny trening pozwolił nam się dużo nauczyć – poznaliśmy indywidualne i zespołowe techniki ratownictwa, sprzęt, teorię działań ratowniczych na dużych akwenach. Całość uwieńczona była symulacją katastrofy statku przewożącego uchodźców w odległym kraju. Co ciekawe, nieprzewidziane w programie zajęć poznanie zachowań w pierwszych fazach hipotermii okazało się jednym z ważniejszych doświadczeń wyniesionych ze szkolenia. Dziękujemy naszym przyjaciołom z nyskiego WOPR-u oraz wszystkim innych grupom, z którymi i dzięki którym mieliśmy przyjemność trenować.

15-16 kwietnia 2015

Ćwiczenia reagowania kryzysowego EDEN w Tarnobrzegu. W ramach większej symulacji obejmującej siły ratownicze z kilku województw, członkowie Zespołu Ratunkowego wraz z kolegami z Państwowej Straży Pożarnej ćwiczyli funkcjonowanie AMP (Advanced Medical Post) jako elementu dużej akcji pomocowej w sytuacji katastrofy. W ciągu 36 godzin ciągłej pracy nasi doktorzy, ratownicy i pielęgniarki udzielili pomocy prawie 60 „poszkodowanym”, opiekowali się niemowlętami, dziećmi, dorosłymi z lekkimi oraz poważnymi obrażeniami, hipotermią czy zatrzymanym krążeniem. Niektórzy z nich spędzili w naszym AMP wiele godzin pod obserwacją. Trudno przecenić zdobyte w trakcie ćwiczeń doświadczenie i wiedzę. Nieczęsto, szczególnie ratownicy medyczni, mają możliwość prowadzenia obserwacji pacjenta przez długi czas i reagowania na bieżąco na zmiany zachodzące w jego organizmie. W trakcie symulacji zaznajomiliśmy się również z zaawansowanym sprzętem symulacyjnym oraz technikami wykorzystania lekkich przenośnych aparatów USG. Wielkie podziękowania dla kolegów i koleżanek z Państwowej Straży Pożarnej za pomoc i wspólnie spędzone godziny na „dyżurach”. Dziękujemy też wszystkim, którzy dostarczając nam sprzęt wpłynęli na wysoką realność tej symulacji.

18-19 lutego 2015

DSC_6209

W dniach 18 i 19 lutego Zespół Ratunkowy PCPM szkolił umiejętności ratowania zdrowia i życia ludzkiego w warunkach jednego z najbardziej nieprzewidywalnych kataklizmów, jakim jest trzęsienie ziemi. Dwudniowe ćwiczenia odbyły się w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu. Szkolenia objęły poznanie środowiska pracy grup poszukiwawczo-ratowniczych – działań na gruzowisku, akcji poszukiwawczych, w tym ewakuacji z miejsc trudno dostępnych i w warunkach nocnych. Celem programu treningowego, przygotowanego specjalnie dla Zespołu Ratunkowego PCPM, jest budowa i sukcesywne rozszerzanie grupy, która z powodzeniem będzie mogła działać podczas międzynarodowych akcji ratowniczych. Dzięki wiedzy, którą uzyskaliśmy od najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie działań poszukiwawczo-ratowniczych, nauczyliśmy się, jak działać na obszarach miejskich zrujnowanych kataklizmem, jak współpracować z grupami USAR oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo.

19 grudnia 2014

15

19 grudnia Zespół Ratunkowy PCPM zebrał się po raz pierwszy w nowym składzie, z koleżankami i kolegami, którzy pomyślnie przeszli jesienną rekrutację. W trakcie spotkania omówiliśmy kwestie organizacji i sposobu działania Zespołu, plany na najbliższy rok, w tym program szkoleń zgrywających. Głównym celem prezentacji było przedstawienie specyfiki ratowniczych działań międzynarodowych oraz funkcjonowania za granicą w różnych warunkach. Spotkanie nie byłoby jednak pełnowartościowe, gdyby zabrakło w nim szkolenia praktycznego. Trenowaliśmy zdarzenia przy ograniczonym dostępie do sprzętu oraz w utrudnionych warunkach pogodowych (wieczór i deszcz).

Nasze szkolenia są możliwe dzięki finansowaniu z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, przy wsparciu (25 proc. finansowania) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW).

Wsparcie dla Zespołu Ratunkowego PCPM

Zespół Ratunkowy PCPM, jedyny zespół szybkiego reagowania kryzysowego prowadzony przez polską organizację pozarządową, jest finansowany wyłącznie ze środków własnych PCPM i dobrowolnych wpłat.

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

Twoje dane:
* Pole wymagane

Środki pozyskane z dobrowolnych wpłat zostaną wykorzystane na sfinansowanie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz kryzysami humanitarnymi, m.in. na zakup leków i sprzętu ratowniczego, transport do krajów dotkniętych katastrofą, zakwaterowanie polskich ratowników oraz inne koszty operacyjne.

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.