Asystent/ka Integracji ds. promocji i informacji w Poznaniu

Od czerwca 2024 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) uruchamia projekt związany z aktywizacją zawodową oraz integracją uchodźców, jak również wspierającego ich w zakresie zakwaterowania. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Rolą Asystenta/ki Integracji ds. promocji i informacji jest:

  • Promowanie oferty projektu wśród uchodźców z Ukrainy poprzez wizyty w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania oraz kontakt telefoniczny
  • Wsparcie telefoniczne przy rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Uczestników Projektu
  • Przeprowadzanie wizyt monitorujących w wynajmowanych mieszkaniach
  • Analizowanie niematerialnych potrzeb wspieranych uczestników projektu i kierowanie do odpowiednich instytucji
  • Wspieranie uczestników projektu w korzystaniu z usług publicznych oraz dostępnych narzędzi cyfrowych

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach:

Formularz Ofertowy Asystent Integracji ds. promocji i informacji Poznań

Oferta Zatrudnienia – Asystent Integracji ds. promocji i integracji – Poznań

Jak składać?

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia należy wypełnić Formularz Ofertowy i odesłać go razem z CV i ewentualnymi pozostałymi dokumentami na adres [email protected]do 19.06.2024