PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Autor publikacji: PCPM

Fire in Beirut. Our equipment helped save child’s life

Firefighters in Bourj Hammoud saved life of a child using a vehicle that was donated by PCPM. In the narrow and crowded streets of a Lebanese neighborhood, it is much more difficult to react quickly and effectively. And it requires specialized equipment. A successful rescue operation on the symbolic day - World Fireman's Day - is the best verification of the long-term cooperation between PCPM and the Lebanese Civil Defense.

Pożar w Bejrucie. Sprzęt od PCPM pomógł uratować życie

Strażacy w Bejrucie uratowali dziecko z pożaru używając nowego wozu zakupionego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W wąskich i zatłoczonych ulicach libańskiej dzielnicy szybka i skuteczna reakcja jest znacznie trudniejsza. I wymaga specjalistycznego sprzętu. Udana akcja ratunkowa w symbolicznym dniu - Światowym Dniu Strażaka - to najlepsza weryfikacja wieloletniej współpracy PCPM z Libańską Obroną Cywilną.

Głód, przez który się umiera

Akol, Anger, Kuol, Athok i Abuk to mali pacjenci Centrum Dożywiania w Gordhim w Sudanie Południowym. Każde z nich, by być zdrowe, powinno ważyć nawet dwa razy więcej. By zbadać stan niedożywienia chłopców i dziewczynek, medycy zakładali im na przedramiona specjalne opaski. Czerwony kolor wskazał, że to ostatni moment na działanie.

Pomoc medyczna w trudnych warunkach

Pomaganie w dobie pandemii jest wyzwaniem. Fundacja PCPM udziela pomocy medycznej w wielu miejscach na świecie. W Libanie uchodźcom syryjskim, którzy mają niezwykle ciężki dostęp do lekarzy, również wspiera libańskie szpitale w walce z wirusem.

How to solve the problems of cities in northern Iraq?

Iraqi Kurdistan has become a rescue for almost a million refugees. Families who fled the persecution of the Islamic State or the terror of the war in Syria. Cities are expanding at a dizzying pace here, and local authorities and institutions need expert support to be able to face a number of challenges and problems of the entire region.

Dobry Partner PCPM! Nowy program współpracy z firmami

Fundacja PCPM uruchomiła właśnie nowy program współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Możesz zostać Dobrym Partnerem PCPM i nieść skuteczną pomoc potrzebującym. Przeczytaj jak!

It’s ecological and safer in Lebanon thanks to solar lanterns

Thanks to the support of Polish aid, the PCPM Foundation was able to illuminate one of the main arteries in the Akkar district in Lebanon. The road connects the places where Poles help Syrian refugees. Almost 100 solar lamps installed there will improve road safety and reduce air pollution caused by exhaust fumes from power generators.

Ekologiczniej i bezpieczniej dzięki latarniom solarnym

Dzięki wsparciu Polskiej pomocy Fundacja PCPM mogła oświetlić jedną z głównych arterii w dystrykcie Akkar w Libanie. Droga łączy miejscowości, w których Polacy pomagają syryjskim uchodźcom. Prawie 100 zainstalowanych tam lamp solarnych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach i obniżenie zanieczyszczenia powietrza spalinami z generatorów prądu.