PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Pomoc rozwojowa

Pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego.

 

O ile pomoc humanitarna ma na celu zapobieganie śmierci i cierpieniu ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego. Fundacja PCPM prowadzi projekty pomocy rozwojowej nieprzerwanie od 2007 roku.

Wybierz kwotę:

darowizna PCPM

darowizna PCPM

darowizna PCPM

Twoje dane:

Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności. Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

*zgoda wymagana

W naszych działaniach skupiamy się głównie na wsparciu ekonomicznego rozwoju i kreowaniu nowych miejsc pracy w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.

  1. Ograniczenie ryzyka katastrof i budowanie zdolności służb ratowniczych. Od 2014 roku, dzięki dofinansowaniu programu Polska Pomoc, PCPM wdrożyło największy w Kenii program szkoleń straży pożarnej, z którego skorzystało ponad 40%  kenijskich strażaków i ułatwiło tworzenie służb ratowniczych w kilku okręgach tego kraju. Obecnie PCPM tworzy Centralny Ośrodek Szkolenia Strażackiego, który mieści się na peryferiach Nairobi. Będą tam szklić się zarówno strażacy z Kenii, jak innych krajów Afryki Wschodniej. PCPM planuje wyprodukować pierwszy w Kenii samochód strażacki produkowany, który może być wzorem dla ratowniczych pojazdów w tym regionie. W ośmiu miastach Etiopii, Sudanie Południowym i Libanie wdrożyliśmy programy szkoleniowe straży pożarnej i pogotowia. W Gruzji PCPM przeszkoliło samorządy lokalne w zarządzaniu katastrofami i zainstalowało systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią.
  2. Energia słoneczna i wodna. PCPM dostarczyło oświetlenie słoneczne do ponad 500 wiejskich szkół (300 000 dzieci) w południowej Etiopii i opracowało projekty dla kilku małych i średnich elektrowni słonecznych i sieci elektrycznych. PCPM przygotowuje obecnie budowę zapory wodnej w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie.

  3. Społeczne/niedrogie mieszkania. We współpracy z Bankiem Światowym, PCPM realizował projekt mieszkaniowy finansowany przez rząd polski w Burkina Faso, który dotyczy dotkliwego niedoboru domów dla najbiedniejszych rodzin, a także zapewnia szkolenia w zakresie murowania, tworząc tym samym miejsca pracy. Niskokosztowa budowa domów, szkół i spichlerzy jest ważnym elementem rozwiązywania podstawowych przyczyn ruchów migracyjnych i może zostać rozszerzona do Nigru i Mali.
  4. Wsparcie dla rolnictwa i spółdzielni w Libanie, Palestynie i Kenii. PCPM koncentruje się na wsparciu przetwarzania żywności i szkoleniach w zakresie marketingu w celu zwiększenia wartości dodanej produkcji rolnej i dochodów rolników. PCPM ułatwia ekspertyzę produktów spożywczych z Palestyny ​​i Libanu na rynek UE. W Palestynie pilotujemy nowe technologie oszczędzania wody, w tym ulepszone oczyszczanie ścieków.

  5. Strefy przemysłowe. PCPM współpracuje z UNDP i innymi agencjami ONZ w Kenii w nadchodzącym projekcie, w ramach którego powstanie kilka małych i średnich stref przemysłowych, które przyniosą korzyści przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Rozwój terenów zielonych obejmowałby działki przemysłowe, sieć wodno-kanalizacyjną, dostęp do dróg, a także stację straży pożarnej i podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja).

PCPM na Instagramie: @fundacjapcpm

PCPM na Facebooku: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)