PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Pomoc rozwojowa

Pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego.

 

O ile pomoc humanitarna ma na celu zapobieganie śmierci i cierpieniu ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego.

PCPM prowadzi projekty pomocy rozwojowej nieprzerwanie od 2007 roku. Prawie wszystkie z nich są finansowane przez program pomocy rozwojowej MSZ RP„Polska Pomoc”.


Tu działamy:

GRUZJA: zarządzanie kryzysowe

PALESTYNA: spółdzielnie rolnicze

KENIA: szkolenia strażaków

Poprzednie działania:

UKRAINA: pomoc szkołom

Chcesz wesprzeć nasze działania?

Wspieraj działania PCPM!

.00 PLN